Otwarcie Welcome Center UMCS

Na mapie kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał nowy, niezwykle ważny punkt. 12 maja br. oficjalnie rozpoczął działalność Welcome Center UMCS mieszczący się w gmachu Biblioteki Głównej. Projekty realizowane przez Welcome Center UMCS finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Welcome to Poland. W uroczystościach władze rektorskie uczelni reprezentował Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska. Obecne były również władze kanclerskie, kwestorskie, wykładowcy, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, administracji oraz studenci.

Welcome Center UMCS to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli na nasz Uniwersytet w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Główne zadania realizowane w ramach jednostki to m.in.: stworzenie punktu kontaktowo-informacyjnego dla zagranicznych studentów, zapewnienie im pomocy i mentoringu, organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych, a także wspieranie internacjonalizacji na naszej uczelni.  W skład zespołu Welcome Center wchodzą: dr Ewelina Panas - Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia, mgr Robert Ainebyona oraz lic. Maciej Cieciora.

Podczas oficjalnych uroczystości Rektor UMCS podkreślił, że właśnie otworzyliśmy niezwykle ważne miejsce na miasteczku akademickim UMCS, które wpisuje się w strategię funkcjonowania uczelni: „UMCS od wielu lat stawia na umiędzynarodowienie. Traktujemy je jako absolutnie kluczową rzecz dla funkcjonowania nowoczesnego uniwersytetu, który aspiruje o wysoką pozycję i konkurencyjność w świecie badań, nauki i dydaktyki realizowanej na poziomie kształcenia wyższego. Welcome Center dla uczelni europejskich, nowoczesnych jest standardem. I od dnia dzisiejszego już formalnie standardem będzie również na UMCS-ie. (…) Uruchomiony punkt służyć będzie zarówno przyjęciu studentów, jak i wprowadzeniu ich w życie akademickie. Często osoby te przyjeżdżają z dalekich krajów, innych kultur, i dla nich ten początek, pierwsze zetknięcie z uniwersytetem jest elementem niezwykle istotnym, który rzutuje na ich percepcję w przyszłości.”

Prof. Dobrowolski, nawiązując do wizji funkcjonowania punktu, który, mimo że zajmuje niewielką powierzchnię, będzie miał ważne przełożenie na sferę międzynarodową naszej uczelni, dodał: „Welcome Center powstał, aby z jednej strony zaopiekować się studentami z zagranicy jeszcze zanim przyjadą do uniwersytetu i trafią do naszego miasta, ale również żeby utrzymywać z nimi stały kontakt po zakończeniu studiów, śledzić ich losy i w miarę możliwości współpracować, po to, by absolwenci zagraniczni stali się ambasadorami naszej uczelni na świecie.” Rektor podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces stworzenia tej jednostki i stale włączają się w umiędzynarodowienie uczelni. Na koniec przypomniał, że aż 10% studentów UMCS-u to właśnie osoby z zagranicy, pochodzące z ponad 40 krajów świata. 

Kilka słów do zebranych skierowała również Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok: „Cieszę się, że oddajemy kolejną – tym razem mniejszą – inwestycję, aczkolwiek bardzo istotną z punktu widzenia funkcjonowania uczelni i dedykowaną studentom, którzy przybywają z zagranicy. Mam nadzieję, że ta placówka będzie spełniała Państwa oczekiwania.” Pani Kanclerz zaprosiła również młode osoby do innych obiektów uczelni, m.in. Chatki Żaka czy stołówki akademickiej „Trójka” ze specjalną strefą co-workingową przeznaczoną dla studentów.

W imieniu Prezydenta Lublina władzom uniwersytetu podziękował i pogratulował dr Mariusz Sagan, dyrektor miejskiego Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Dodał, że Welcome Center świetnie realizuje także strategię Miasta – od lat nakierowaną na umiędzynarodowienie, pozyskiwanie jak największej liczby studentów zagranicznych, ale i tworzenie przyjaznego ekosystemu dla młodych osób z zagranicy. Dr Sagan zaznaczył również, że rektor Dobrowolski był inicjatorem programu Research in Lublin, którego celem jest zapraszanie do Lublina nie tylko studentów z całego świata, ale również  i naukowców. Do dziś ten program środowiskowy funkcjonuje, tylko pod nieco inną - jako Visiting Professors in Lublin.

Podczas otwarcia Welcome Center wręczono certyfikaty uznania dla wyróżniających się studentów zagranicznych. Uroczystość uświetniły również występy studenckich zespołów: ,,The Helping Hand'' oraz ,,UMCS Butterflies", których członkowie pochodzą z Tanzanii, Zimbabwe, Ugandy, Namibii.

Tzw. „welcome services” są obecnie standardem w wewnętrznej strukturze nowoczesnych uniwersytetów. Sprzyjają budowaniu i umacnianiu wizerunku uczelni przyjaznej cudzoziemcom. Aktywności i zadania dedykowane cudzoziemcom w ramach Welcome Center UMCS - aby w jak najlepszy sposób wpisać się w koncepcje strategicznego zarządzania losami studenta cudzoziemca - będą obejmować działania przed przyjazdem studenta do Polski oraz zadania realizowane w trakcie jego pobytu w Lublinie i na UMCS.

Projekty realizowane przez Welcome Center UMCS finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Welcome to Poland.

Fot. Bartosz Proll

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    17 maja 2022