Oceń zajęcia i wykładowców - Rate the classes and the instructors

Do 17 lipca za pośrednictwem USOS dostępne są ankiety, dzięki którym to Wy oceniacie swoich wykładowców!

Oprócz 10 pytań zamkniętych dotyczących przedmiotu i sposobu jego prowadzenia, jest miejsce na pozostawienie komentarza. Jest to szansa na docenienie lub zwrócenie uwagi na niedociągnięcia Waszych wykładowców.
Wszystkie odpowiedzi są anonimowe!

_______
 
Until 17 July, surveys are available via USOS so that you are the one to rate your lecturers!
 
In addition to 10 closed questions about the subject and the way it is taught, there is a space for you to leave a comment. This is a chance to appreciate or draw attention to the shortcomings of your tutors.
All answers are anonymous!

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    7 lipca 2022