It's a decision time - study at UMCS!

Szanowni Kandydaci, przed Wami moment podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów. Jeśli zależy Wam na studiach, które w przyszłości zapewnią sukces na rynku pracy, zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej Uczelni.

Do Waszego wyboru jest ponad 80 kierunków studiów, około 250 specjalności, a wszystkie te programy oferowane na 13 wydziałach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną:
https://rekrutacja.umcs.pl/

_______
 
Dear Candidates, ahead of you is the moment when you make the decision to choose a course of study. If you care about studies that in the future will ensure success in the labor market, we invite you to take advantage of the educational offer of our University.
 
You can choose from more than 80 fields of study, around 250 specialisations, and all these programmes offered at 13 faculties.
 
We encourage you to check out our educational offer:

 

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    5 lipca 2022