Get to know UMCS - Univer-City cooperation | Let's meet at UMCS |

Wraz z naszymi partnerami z Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej skupia się na angażowaniu młodych zagranicznych ludzi do współtworzenia teraźniejszości i przyszłości tego miasta.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Zadanie koordynuje dr Ewelina Panas - Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    12 lutego 2023