Dziekan

prof. dr hab. Janusz Kirenko

Prodziekan ds. kształcenia

dr Agnieszka Bochniarz

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Anna Dudak

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Małgorzata Kuśpit