Dziekan

dr hab. Andrzej Różański profesor uczelni

Dyżur dziekański
wtorek  godz. 12.00-14.00
czwartek godz. 12.00-14.00

Sekretariat

mgr Jolanta Misiur
tel. (81) 537-63-01, 537-63-04
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pok 59

 

Prodziekan ds. jakości kształcenia

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent profesor uczelni

Dyżur dziekański
środa 8.00-9.30
czwartek 9.00-10.00

tel. (81) 537-63-12
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pok 46

 

Prodziekan ds. studenckich

dr Beata Daniluk

Dyżur dziekański
środa: 9.00-11.00
piątek: 9.00-11.00

tel. (81) 537-63-12
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, pok 46