| EPISODE#3 | INTERNATIONAL WEBINAR with UMCS Alumni & Students

O swoich doświadczeniach ze studiami i życiem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opowiadali nasi międzynarodowi absolwenci oraz obecni studenci.

Gospodarz programu Robert Ainebyona, członek zespołu Welcome Center UMCS w swoim studio gościł międzyanrodowych absolwetów oraz obecnych studentów. Na początku krótko zapoznał widzów z naszą uczelnią oraz przedstawił ofertę edukacyjną w j. angielskim, którą proponuje UMCS.

Gośćmi spotkania byli Wiktoria Herun - zagraniczna absolwentka UMCS, Kavindi Jayawickreme - studentka Molecural Biology, Diana Szczepańska - Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Koordynatorem projektu jest Pełnomocnika Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelina Panas.

Zapraszamy do oglądania. 

    Webinary

    Data dodania
    22 lutego 2023