| EPISODE#2 | INTERNATIONAL WEBINAR with UMCS Alumni & Students

Czas studiów, relacji międzyludzkich i życia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - o tym opowiadali nasi międzynarodowi absolwenci oraz obecni studenci podczas drugiego odcinka.

Gospodarz programu Robert Ainebyona, członek zespołu Welcome Center UMCS w swoim studio gościł międzyanrodowych absolwetów oraz obecnych studentów. Na początku krótko zapoznał widzów z naszą uczelnią oraz przedstawił ofertę edukacyjną w j. angielskim, którą proponuje UMCS.

Gośćmi spotkania byli: Sean Magavu - student kierunku Medical Biology, Vladyslava Aleksiychuk - studentka Ekonomii, Mayank Sthapak - student International Relations oraz Mariia Yaroshenko - studentka Medical Biology. 

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Koordynatorem projektu jest Pełnomocnika Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelina Panas.

Zapraszamy do oglądania. 

    Webinary

    Data dodania
    14 lutego 2023