UMCS rozbuduje Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią

24 października 2018 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz konsorcjum firm DahliaMatic oraz Portal PZP rozpoczęli prace nad wdrożeniem modułów zamówień publicznych i gospodarki materiałowej będących częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP).

W spotkaniu inaugurującym prace zespołów projektowych wzięli udział, ze strony UMCS:

 • Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS,
 • Ryszard Sołowiej – Wicekanclerz UMCS ds. ogólnych,
 • Katarzyna Komotajtis – Kwestor UMCS,
 • Ewa Kołodziejczyk-Górska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
 • Wojciech Widelski – Dyrektor LubMAN UMCS,
 • Sylwia Grzeszczyk – Sekcja Zaopatrzenia,
 • Elżbieta Czajka – Magazyn UMCS,
 • Marek Drewienkowski – Kierownik Zespołu Zamówień,
 • Robert Popławski – Sekcja Aparatury Naukowej,
 • Iwona Olszak – Kierownik Zespołu Księgowości Finansowej,
 • Dorota Teleon – Kierownik Zespołu Księgowości Majątkowej,
 • Joanna Maruszak – Zespół Księgowości Majątkowej,
 • Marek Dubiel – Sekcja Obsługi Informatycznej,
 • Artur Trębiński – Sekcja Obsługi Informatycznej,

ze strony Portalu PZP:

 • Anna Serpina-Forkasiewicz – Prezes Zarządu Portal PZP,
 • Rafał Krawczyk – Kierownik projektu Portal PZP,

a ze strony DahliaMatic:

 • Tomasz Pych – Wiceprezes Zarządu Dahlimatic sp. z o.o.,
 • Marcin Porębski – Dyrektor Pionu SAP,
 • Mateusz Hoffmann – Dyrektor sprzedaży,
 • Maciej Piechocki – Kierownik projektu DahliaMatic,
 • Wiesław Synowic –Konsultant wiodący MM,
 • Zbigniew Adamczyk – Konsultant wiodący DMS,
 • Paweł Paradziński – Konsultant zadaniowy MM,
 • Patryk Zapadka – Konsultant zadaniowy SAP.

Wynikiem rozpoczętych prac będzie uruchomienie dwóch ostatnich brakujących modułów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP), z którego UMCS korzysta od 2006 r. Po wielu latach w pełni zinformatyzowane zostaną procedury dotyczące zamówień publicznych oraz zakupów i gospodarki magazynowej.

Zarówno pracownicy Uniwersytetu, jak i współpracujący z nimi wykonawcy usług i dostawcy produktów, otrzymają intuicyjne i skuteczne narzędzia umożliwiające elektroniczną obsługę spraw, które dotychczas wymagały osobistego stawiennictwa i dostarczenia wielu dokumentów w wersji papierowej. Zdecydowanej poprawie skuteczności ulegnie też proces zarządzania Uczelnią oraz jej potrzebami w zakresie zamówień zewnętrznych oraz wewnętrznych.


Podpisanie umowy pomiędzy UMCS a DahliaMatic i Portal PZP odbyło się 9 października 2018 r.

  Aktualności

  Data dodania
  24 października 2018