Kontakt

Kierownik projektu

Wojciech Widelski

Zespół ds. wdrożenia modułu zamówień publicznych i gospodarki materiałowej:

(skład zespołu zostanie podany wkrótce)

Zespół ds. wdrożenia nowego serwisu rekrutacyjnego: