Aktualności

Aktualności

OGÓLNY Zmarł prof. Stefan Symotiuk
04.01.2017

Zmarł prof. Stefan Symotiuk

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł dr hab. Stefan Symotiuk, prof. nadzw. więcej
PRACOWNIK Stypendia dla młodych naukowców
04.01.2017

Stypendia dla młodych naukowców

Od 1 lutego do 31 marca 2017 roku będzie można składać w systemie OSF wnioski o stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
CENTRUM PRASOWE Spotkanie noworoczne
04.01.2017

Spotkanie noworoczne

3 stycznia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski powitał zgromadzonych gości: przedstawicieli władz rektorskich, dziekańskich i miejskich, nauczycieli... więcej
PRACOWNIK Konferencja: Parallel Processing and Applied Mathematics
04.01.2017

Konferencja: Parallel Processing and Applied Mathematics

10-13 września 2017 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędzie się konferencja naukowa Parallel Processing and Applied Mathematics. więcej
PRACOWNIK Konkurs „Mobilność Plus” dla młodych naukowców
03.01.2017

Konkurs „Mobilność Plus” dla młodych naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o V edycji konkursu „Mobilność Plus”, którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach w renomowanych zagranicznych ośrodkach, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym... więcej
OGÓLNY Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik
02.01.2017

Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik więcej
PRACOWNIK Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich
02.01.2017

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu... więcej
OGÓLNY Spotkanie noworoczne
02.01.2017

Spotkanie noworoczne

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoruprzyniesie spokój i radość.Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzeniażyje własnym pięknem,a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzyRektor UMCSprof. dr... więcej
PRACOWNIK Konkursy na projekty badawcze
02.01.2017

Konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
105