Spotkanie noworoczne

3 stycznia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski powitał zgromadzonych gości: przedstawicieli władz rektorskich, dziekańskich i miejskich, nauczycieli akademickich, reprezentantów administracji i studentów. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk.

Fot. Bartosz Proll

Rektor podziękował zebranym za całoroczną pracę i podkreślił, że Uniwersytet zakończył rok 2016 w dobrej kondycji. Na uznanie zasługuje prężnie działająca struktura organizacyjna, nowe obiekty (EcoTech Complex), projekty badawcze, coraz większe umiędzynarodowienie uczelni oraz dobre wyniki w rekrutacji, sporcie i kulturze. Prof. Michałowski zaznaczył także, że przed Uniwersytetem stoi wiele wyzwań i planów, które będą realizowane w 2017 roku.

O randze akademickości w strategii Lublina mówił też Prezydent. Podkreślał duży potencjał naukowy UMCS oraz efektywną współpracę Miasta z Uczelnią. Na zakończenie Krzysztof Żuk życzył społeczności akademickiej, żeby weszła w nowy rok z dużą energią do działania.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani w Sali Senatu złożyli sobie życzenia noworoczne.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. 

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2017