Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł

śp. prof. dr hab. Marek Mądzik

Urodzony 19 kwietnia 1946 r. w Zaklikowie. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W naszej Alma Mater osiągnął wszystkie stopnie naukowe, od doktora nauk humanistycznych (1978 r.), poprzez doktora habilitowanego (1987 r.), aż po tytuł naukowy profesora w 2013 roku.

Pan Profesor był związany zawodowo z UMCS nieprzerwanie od ukończenia studiów w 1969 roku. W tym okresie pełnił też funkcję kierownika Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej oraz dwukrotnie, w latach 1996-2002 i 2005-2012 Prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.

W okresie swojej pracy zawodowej Pan Profesor Marek Mądzik był wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także kilkakrotnie Nagrodą Rektora UMCS.

Uniwersytet stracił uznanego nauczyciela akademickiego i uczonego oraz dobrego organizatora badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    2 stycznia 2017