Konferencja: Parallel Processing and Applied Mathematics

10-13 września 2017 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędzie się konferencja naukowa Parallel Processing and Applied Mathematics.

To bardzo prestiżowa i jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych superkomputerom, algorytmom i programowaniu równoległemu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Częstochowską, pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji upływa 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie internetowej www.ppam.pl

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2017