Trenerzy

 

  dr Barbara Smoczyńska - certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013-2016 trenerka wewnętrzna UMCS.  Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach. Od 22 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.  W roku akademickim 2016/2017 słuchaczka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  dr hab. Anna Jarosz- Wilkołazka - na co dzień zajmuje się pracą naukową w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca badawcza związana jest przede wszystkim z biotechnologią i biokatalizą, a dokładniej z otrzymywaniem nowych substancji, takich jak leki, barwniki oraz biopolimery, przy udziale grzybów i ich enzymów. Ideą desigh thinking zaraziła się na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stara się wykorzystywać narzędzia dt w pracy ze studentami oraz w działalności popularyzatorskiej. Ciekawość świata, pasja i radość z tworzenia nowych rzeczy dla innych i wraz z innymi, to podstawa jej pracy naukowej i pozanaukowej.
  dr Karolina Malinowska – psycholog, badacz, trener umiejętności psychospołecznych. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych.  Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna) i studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń miękkich budujących i wzmacniających w klientach różnorodne umiejętności psychospołeczne. Fascynuje się badaniami społecznymi i edukacyjnymi, dlatego też pracuje również w tym obszarze. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych.
  Anna Orłowska – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; geomorfolog i dydaktyk z zawodu i z zamiłowania; autorka publikacji naukowych; ukończyła profesjonalny kurs pisania artykułów naukowych przeprowadzony przez holenderskiego redaktora czasopism naukowych i Przewodniczącego European Association of Science Editors – prof. A.J. Van Loon’a. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów pisania artykułów naukowych do czasopism międzynarodowych dla doktorantów. 
  Dr Aneta Tor-Świątek - adiunkt w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. W pracy naukowej zajmuje się przetwórstwem tworzyw polimerowych, analizą właściwości tworzyw i kompozytów polimerowych. Absolwentka Stanford University w ramach programu Top500 Innovators, gdzie została zainspirowana metodą Design Thinking. Inżynier, naukowiec, dydaktyk, innowatorka, wynalazczyni, wielokrotnie nagradzana za swoje rozwiązania na międzynarodowych wystawach wynalazków. Twórca i koordynator Strefy Design Thinking w Lublinie, działającej przy Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Liderka Design Thinking Week 2017 w Lublinie. Moderator warsztatów design thinking, m.in. podczas corocznych Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, Design Thinking Week 2015 i 2017, Zjazdu Absolwentów Top 500 Innovators 2015, Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej oraz warsztatów organizowanych przez Strefę Design Thinking w Lublinie. 
  Natalia Rapa - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości. Ponoć, skuteczny futurolog innowacji w obszarze edukacji. Posiada sześcioletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne w zakresie innowacyjnej edukacji rozszerzone o kontekst zagraniczny (USA, Finlandia). Metodologii myślenia projektowego uczyła się od osób tworzących na co dzień świat Walta Disneya w USA. Z jednej strony – moderator pracy kreatywnej, a z drugiej – facylitator/edukator kreatywności. Zarówno w sposób naukowy, jak i popularnonaukowy pisze o edukacji innowacyjnej oraz o metodologiach pracy kreatywnej. Na swoim koncie posiada wiele autorskich projektów z zakresu metodologii pracy kreatywnej zrealizowanych dla sektora naukowo-badawczego oraz edukacji (od przedszkola po uniwersytet). Współpracowała z kluczowymi naukowcami z obszaru kreatywności. W Polsce, związana z kilkoma uczelniami wyższymi, w tym z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Nieustannie rozszerza swoje kwalifikacje, a przede wszystkim odkrywa meandry świata kreatywności, w tym #DT, #CPS, #TRiZu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (#PSK). Kontakt: rapanataliapl@gmail.com.