Materiały pokonferencyjne

Graficzny zapis Debaty Mistrzów

Plakat stanowi zapis idei, które zostały wyrażone przez uczestników Debaty: prof. dr. hab. W. A. Kamińskiego, prof. dr. hab. J. Pomorskiego, oraz panią moderator - dr E. Solską. Autorem pracy jest pani Aleksandra Krawczyk.


Wybór zdjęć autorstwa p. Kornelii Kurasz z przebiegu Forum


Debata Mistrzów - film


Mapping towarzyszący Forum (w przygotowaniu)


Muzyka otwierająca Forum (w przygotowaniu)