The Vibes of UMCS - nowy program!

Ruszamy z nowym anglojęzycznym programem „The Vibes of UMCS”! W kolejnych odcinkach będziemy pokazywać, jak zagraniczni studenci spędzają swój wolny czas, co lubią robić w Lublinie i jak wygląda ich życie. W pierwszym odcinku gospodarze Ellen z Gruzji i Brian z Tanzanii podsumują projekt „Hakuna Matata”, integrujący studentów z różnych krajów.

The Vibes of UMCS powstaje we współpracy z Akademickim Radiem Centrum i Centrum Promocji UMCS w ramach projektu: UMCS Through International Eyes. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Zapraszamy!

Fot. Łukasz Kucharski

„The Vibes of UMCS ” is the show with series of episodes about how international students of UMCS spend their free time, what they love to do in Lublin and what is their life like. In „The Vibes of UMCS” you have a chance to discover many new things, find out about upcoming events and meet international students of UMCS.

In today’s episode our hosts: Ellen from Georgia and Brian from Tanzania summarize „Hakuna Matata” project, which was an opportunity to integrate students from different countries. Stay tuned for more and don’t forget to spread the good vibes all day every day!

    The Vibes of UMCS

    Data dodania
    18 lutego 2020