Terminy

  • przesyłanie zgłoszeń, zarysów treści referatów i posterów – do 31 III 2016 r. przedłużony do 15 IV 2016 r.
  • wpłata wpisowego – do 15 IV 2016 r.
  • przesyłania streszczeń referatów – do 1 VII 2016 r.
  • przekazanie wydrukowanych posterów: przy rejestracji – do 26 IX 2016 r.


O przyjęciu referatu, komunikatu lub posteru poinformujemy wraz z II komunikatem.