Tematyka

Tegoroczna konferencja ma na celu przedstawienie poglądów i wymianę myśli na temat szerokiego spektrum zagadnień
wizualizacji kartograficznej.

Rozwój technologiczny stwarza możliwości realizacji nowych pomysłów w zakresie prezentacji danych i wizualizacji zjawisk o charakterze przestrzennym, również abstrakcyjnych. Metodyka prezentacji kartograficznej oraz nowoczesne narzędzia informatyczne są źródłem inspiracji dla twórców innowacyjnych rozwiązań w zakresie wizualizacji informacji i wyników analiz przestrzennych. Niemniej istotne są również badania nad wizualizacją karograficzną, jej rolą w przekazie informacji (pragamatyka kartograficzna). 

Organizatorzy mają nadzieję, że tematyka konferencji i atrakcyjny program zainteresuje przedstawicieli różnych środowisk, naukowców i praktyków, dla których problematyka wizualizacji stanowi ważny aspekt przekazu (komunikacji) i analizy informacji (odkrywania nowej wiedzy). Szczególnie zapraszamy młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.


Zakres tematyczny

  1. Teoria i metodyka wizualizacji kartograficznej
  2. Innowacyjne technologie wizualizacji kartograficznej
  3. Wizualizacja kartograficzna a użyteczność map
  4. Neokartografia i kartografia społecznościowa – szanse i zagrożenia
  5. Analizy przestrzenne i wizualizacja ich wyników
  6. Poprawność wizualizacji kartograficznej