Opłaty

Opłata konferencyjna550 zł, po terminie 15 IV 2016 – 650 zł
Studenci i doktoranci – 300 zł, po terminie 15 IV 2016 – 400 zł
Opłata obejmuje:

  •   3 noclegi (25/26 IX, 26/27 IX i 27/28 IX),
  •   pełne wyżywienie (3 śniadania, 2 obiady, 3 kolacje – w tym ognisko i spotkanie towarzyskie),
  •   kawę, herbatę i ciastka w przerwach,
  •   publikacje materiałów konferencyjnych ze streszczeniami referatów.

Opłata fakultatywna
Terenowa sesja kartograficzna we Lwowie, 28 IX 2016 – 220 zł, po terminie 15 IV 2016 r. – 300 zł.
Opłata obejmuje:

  • 2 posiłki, 
  • transport, 
  • opiekę pilota i przewodnika, 
  • ubezpieczenie KL i NNW, 
  • nocleg 28/29 IX i śniadanie 29 IX w Zwierzyńcu.

Wszystkie opłaty są podane brutto.

Opłaty (konferencyjną i fakultatywną) należy wnieść do dnia 15 IV 2016 r. na konto Lubelskiego Oddziału PTG (NIP: 525-157-51-66),
Lublin – Bank PEKAO SA Oddział Lublin, 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311
Należy podać tytuł wpłaty: kartografia oraz imię i nazwisko uczestnika Konferencji.