Kontakt

Zakład Kartografii i Geomatyki 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
al. Kraśnickia 2cd
20-718 Lublin

Sekretariat konferencji
dr Mirosław Krukowski
mgr Anna Rzucidło

konferencja.kartografia@umcs.lublin.pl

tel. 81 5376832, 81 5376990