Formularz zgłoszeniowy

Formularz on-line

Zgłoszenia można również przesyłać w formie tradycyjnej, wypełniając pobraną kartę zgłoszenia i wysyłając ją na adres: konferencja.kartografia@umcs.lublin.pl