Technologie informatyczne w nauczaniu

Oferta dotyczy tworzenia inteligentnych systemów tutorskich oraz wparcia przy zdalnym nauczaniu. Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje obszary:

  • Inteligentnych systemów tutorskich oraz zdalnego nauczania
  • Systemów baz danych i technologii bazodanowych
  • Grafiki komputerowej, przetwarzania i wizualizacji obrazów
  • Modelowania i symulacji komputerowych
  • Cyfrowego przetwarzania sygnałów

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl