Celem projektu „Rozwój innowacji dla przemysłu opartych o technologie informatyczne" jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki dzięki utworzonemu Centrum kompetencji dotyczących kluczowych specjalizacji informatycznych dla Miasta Lublin i regionu. Trzonem Centrum są pracownicy Instytutu Informatyki UMCS wraz z ekspertami zewnętrznymi.

W ramach projektu, przewidziano następujące działania:

1. Wsparcie dla firm oraz start-upów technologicznych z branży IT, w tym tworzonych w ramach projektów akademickich IT  i zespołów osób fizycznych planujących utworzenie firmy technologicznej w branży IT, które dysponują pomysłem na innowacyjny  produkt / usługą / rozwiązanie  w postaci wykonania:

  • analizy wykonywalności innowacji dla firmy
  • analizy wykonywalności innowacji dla start-upu
  • Pitchdeck technologiczno-biznesowego dla start-upu

2. Nawiązanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wzmocnienie dialogu na linii nauka-biznes w ramach kluczowych specjalizacji informatycznych Lublina przy współpracy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, w tym:

  • przygotowanie dedykowanej oferty Instytutu Informatyki dla przedsiębiorstw i działania promocyjne w wybranym obszarze
  • realizację comiesięcznych spotkań w formie on-line lub/i stacjonarnej w zakresie świadczenia usług badawczych i transferu wiedzy i technologii
  • pełnienia dyżurów pracowników dedykowanych nawiązaniu współpracy pomiędzy instytutem Informatyki a zainteresowanymi przedsiębiorcami
  • przygotowanie materiałów w zakresie ochrony dóbr intelektualnych związanych z rozwiązaniami informatycznymi

3. Przeprowadzenie lubelskich obozów technologicznych (Technology Boot Camp) w modelu b-learning lub wirtualnie.
4. Zorganizowanie technologiczno-biznesowych webinarów w ramach kluczowych specjalizacji informatycznych Lublina i Regionu.

Projekt finansowamy jest ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Lublin.