Kwestionariusz zgłoszeniowy

Kwestionariusz zgłoszeniowy do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu „Rozwój innowacji opartych o technologie informatyczne dla przemysłu”. Konkurs adresowany jest do Pomysłodawców (startupów tj. firm technologicznych z branży IT, w tym tworzonych w ramach projektów akademickich (pracownicy Uczelni + studenci) IT i zespołów osób fizycznych planujących utworzenie firmy technologicznej w branży IT, które dysponują innowacyjnym pomysłem na produkt/usługę/ rozwiązanie, zw. dalej Pomysłodawcami.

Konkurs zakończony