Szkolenia dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zapraszamy studentów z Wydziału Pedagogiki i Psychologii do udziału w dodatkowych zajęciach w zakresie projektowania uniwersalnego, realizowanych w ramach projektu „Uniwersalność +”.

Zapraszamy studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z kierunków:

 1. Animacja kultury – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia,
 2. Pedagogika – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia,
 3. Praca socjalna – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia,
 4. Psychologia – studenci III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.

W ramach zadania oferowane są następujące zajęcia o charakterze dodatkowym z zakresu projektowania uniwersalnego:

dla kierunku Animacja kultury

Moduł I
Przedmiot I Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych,
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Przedmiot II Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty 

Moduł II
Przedmiot III Projektowanie superrewizji w pracy animatora kultury z osobami wykluczonymi społecznie w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Przedmiot IV Projektowanie uniwersalne projektów edukacyjnych dotyczących przełamywania barier w funkcjonowaniu osób wykluczonych w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty,
 • prezentacja projektu edukacyjnego w grupach.

Studenci wezmą udział w zajęciach:
W module I podczas II semestru studiów w roku akademickim 2020/2021 natomiast w module II podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2020/2021.

dla kierunku Pedagogika

Moduł I
Przedmiot I Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych,
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Przedmiot II Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Moduł II
Przedmiot III Projektowanie uniwersalne w przeciwdziałaniu poczuciu wykluczenia w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Studenci wezmą udział w zajęciach:
W module I podczas II semestr studiów w roku akademickim 2020/2021 natomiast w module II podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2020/2021.

dla kierunku Praca socjalna

Moduł I
Przedmiot I Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych,
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Przedmiot II Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Moduł II
Przedmiot III Projektowanie uniwersalne w pracy socjalnej z rodziną w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Przedmiot IV Projektowanie działań edukacyjnych i włączających w obszarze edukacji globalnej w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Studenci wezmą udział w zajęciach:
W module I podczas II semestr studiów w roku akademickim 2020/2021 natomiast w module II podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2020/2021.

dla kierunku Psychologia

Moduł I
Przedmiot I Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 30 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty – 24 godz. dydaktycznych,
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Moduł II
Przedmiot II Projektowanie uniwersalne w diagnozie psychologicznej w wymiarze 30 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Moduł III
Przedmiot III Universal Design for Learning (UDL) perspektywa multidyscyplinarna w wymiarze 30 godz. dydaktycznych obejmujących:

 • warsztaty

Studenci wezmą udział w zajęciach:
W module I podczas VI semestr studiów w roku akademickim 2020/2021 natomiast w module II podczas VII semestr studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz w module III podczas VIII semestru w roku akademickim 2020/2021.

Zajęcia realizowane będą w salach Wydziału PiP UMCS, przestrzeni uniwersyteckiej oraz w placówkach związanych z działalnością na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem – zajęcia terenowe (np. SCWEW, szkoły specjalne, NGOs działające na rzecz niepełnosprawności, osób starszych).

Aby nadać zajęciom jak największy wymiar praktyczny oraz uświadomić studentom uświadomić ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, starszych, itp. oraz dać możliwość wczuć się w ich sytuację, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy, które umożliwią przeprowadzenie symulacji.

Uwaga!
W chwlili obecnej rozpoczną się tylko te zajęcia, które możliwe są do przeprowadzenia w formie zdalnej.
Wszelkie zajęcia terenowe oraz symulacyjne odbędą się w późniejszym czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Rekrutacja trwa do 23.12.2020 r.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 23 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się w zakładce: Działania - Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  3 grudnia 2020