Sukces wydawniczy pracowników Wydziału Filologicznego

Pragniemy poinformować, że ukazało się wydanie II pierwszego tomu monografii naukowej "Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna" ("Rozwój sprawności językowych. Podstawowe problemy logopedyczne"), pod red. A. Domagały i U. Mireckiej – Gdańsk 2022, Wydawnictwo Harmonia Universalis. Niewątpliwie monografia szybko zyskała uznanie czytelników. Zaledwie 8 miesięcy temu ukazało się wydanie I (w nakładzie 2000 egzemplarzy). Książka została przygotowana w serii „Logopedia XXI” (red. S. Milewski, E. Czaplewska z Uniwersytetu Gdańskiego).

Ostatnio ukazało się również drugie wydanie monografii naukowej pt. „Metody terapii logopedycznej”, pod red. A. Domagały i U. Mireckiej – Lublin 2022, Wydawnictwo UMCS. To monografia uznana za najlepszą książkę naukową w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w roku 2018 (gdy ukazało wydanie I), Wydawnictwo UMCS otrzymało za nią wówczas nagrodę główną – "Gaumdeamus 2018”.

Obydwie monografie redagowane przez dr hab. Anetę Domagałę, prof. UMCS i dr hab. Urszulę Mirecką, obecnie em. prof. UMCS, wymagały zaangażowania wielu badaczy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w tym również z UMSC – w kolejnych wydaniach książek odnajdujemy rozdziały autorstwa: dr hab. T. Woźniaka, prof. UMCS, dr M. Kozłowskiej, dr A. Kruczyńskiej-Werner, dr. W. Lipskiego, dr E. Muzyki-Furtak, dr M. Waryszak, dr M. Wysockiej, mgr. Łukasza Maja (także rozdziały własne Redaktorek monografii). Cieszymy się, że – jednocząc wysiłki – udało się przygotować wartościowe publikacje, których potrzebują Czytelnicy, ważne dla całej społeczności: badaczy oraz dydaktyków akademickich reprezentujących logopedię i dyscypliny pokrewne, studentów, logopedów praktyków. Przy budowaniu koncepcji monografii szczególnie istotna była perspektywa współpracy interdyscyplinarnej, najbardziej owocnej dla pacjentów, często wymagających wieloletniego wsparcia wielospecjalistycznego.

Oprac.: dr hab. A. Domagała, prof. UMCS

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2022