Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Domagała

dr hab. Aneta Domagała
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
(81) 525 10 81, nr wewn.138
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Domagała Aneta on ResearchGate
Konsultacje

Konsultacje w formie zdalnej (platforma Teams) w semestrze letnim 2020/2021:


środa: 9.00-10.00


czwartek: 11.15-12.15


Konsultacje indywidualne w formie wideokonferencji po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Drodzy studenci, proszę poinformować o planowanym spotkaniu w mailu (min. 3 dni wcześniej), wskazać, czego będą dotyczyły konsultacje (zaliczenie materiału, kolokwium, inne sprawy); zostanie potwierdzona godzina indywidualnego spotkania ze studentem.


Ostatnie konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 - 8.07.2021 (czwartek)


 


 


 


 


 


 


Konsultacje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, pokój 234 (VIII); II piętro - aktualnie niedostępne


 

O sobie

Autorka ponad 160 publikacji naukowych

 

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowego Centrum Nauki

„Narracja i jej zaburzenia w przebiegu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu alzheimerowskim”; NN 104 155339 – kierownik projektu
„Zaburzenia komunikacji pisemnej. Profil sprawności grafomotorycznych jako technika diagnozowania dzieci w wieku 7-13 lat. Rozwój grafomotoryki – ryzyko dysgrafii”; NN 106 1885 33 – główny wykonawca

Kwalifikacje posiadane w tym zakresie: studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych "Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi" (2010)

Coś miłego:

Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zespołowa dydaktyczna II stopnia (2020) - wraz z dr hab. E. Sitek z GUMed, za monografię naukową pt. "Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej", Gdańsk 2018.

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji - wraz z dr hab. U. Mirecką, prof. UMCS  (2018), za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej", Gdańsk 2017.

"Gaumdeamus 2018", nagroda główna w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyzszych dla Wydawnictwa UMCS  za najlepszą książkę naukową - "Metody terapii logopedycznej", pod red. A. Domagały i U. Mireckiej, Lublin 2018.

 

 Publikacje naukowe (wybrane)

MONOGRAFIE:

Domagała A., Sitek E., 2018, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Domagała A., 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wydanie I (wydanie II, rozszerzone - Lublin, 2015).

Domagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

PODRĘCZNIKI DIAGNOSTYCZNE:

Domagała A., Mirecka U., 2017, Skala oceny sprawności grafomotorycznych SOSG, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Profil sprawności grafomotorycznych, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

 

REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWYCH:

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2018, Metody terapii logopedycznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 1094.

Domagała A., Mirecka U. (red.), 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, ss. 918.

Woźniak T., Domagała A. (red.), 2007, Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, seria: Mowa. Teoria – Praktyka, T.2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 378.

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

Domagała A., 2021, Ocena sprawności komunikacyjnych w chorobie Alzheimera oraz zakres oddziaływań terapeutycznych. W: Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy, red. Z. Tarkowski, Warszawa: PZWL, 443-463.

Kluj-Kozłowska K., Domagała A., Sitek E., Milewski S., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., 2020, Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera, „Logopedia Silesiana”, 9, 18-34; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Kluj-Kozłowska K., Domagała A., Sitek E., Milewski S., Brockhuis B., Wieczorek D., Lass P., Sławek J., 2020, Lexical and syntactic aspects of narrative discourse in individuals with dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease, „Logopedia Silesiana”, 9, 1-17.

Kluj-Kozłowska K., Sitek E. J., Skrzypkowska A., Narożańska E., Brockhuis B., Sławek J., Domagała A., Milewski S., 2020, Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków, „Aktualności Neurologiczne” ("Current Neurology"), 20 (3), 125–135.

Domagała A., 2020, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w łagodnej fazie otępienia, „Logopedia”, 49-2, s. 103-119.

Domagała A., Czernikiewicz A., 2019, Choroba Alzheimera o wczesnym początku z perspektywy psychiatry i logopedy – na podstawie portretu osoby chorej kreowanego w książce „Motyl” L. Genovy i jej adaptacji filmowej, „Logopedia”, 48-2, 481-496.

Domagała A., 2019, Rozpad sprawności leksykalnych u pacjenta z otępieniem umiarkowanym w chorobie Alzheimera a możliwości komunikowania się z otoczeniem, „Logopaedica Lodziensa”, 3, 45-61.

Domagała A., Mirecka U., 2018, Sprawności grafomotoryczne dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – o potrzebie oceny szerokozakresowej,Logopedia, 47-2, 421-43; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2018, Graphomotor skills in children carrying out the one-year preschool preparation obligationthe need of wide range assessment, „Logopedia”, 47-2, 329-340  [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl].

Domagała A., 2018, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w umiarkowanej fazie otępienia, Logopedia, 47-1, 129-144; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2018, How Do Patients with Alzheimer’s Disease Describe Persons, Places and Situations? Description of Difficulties in Linguistic Communication in the Moderate Stage of Dementia, „Logopedia”, 47-1, 99-114 [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl].

Domagała A., Mirecka U., Majcher M., 2018, Trudności w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych u dzieci z klas I oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, Logopedia, 47-1, 157-170; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., Majcher M., 2018, Difficulties in Graphomotor Activities of Children Carrying Out the One-Year Preschool Preparation Obligation and in First-Grade Primary School Children, „Logopedia”, 47-1, 125-138 [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl].

Domagała A., 2018, Choroba Alzheimera w perspektywie gerontologopedycznej. Postępowanie terapeutyczne. W: Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 469-487.

Domagała A., 2018, WSPIERAM. Terapia pośrednia w chorobie Alzheimera. W: Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 373-385.

Domagała A., 2018, Heterogenność choroby Alzheimera. Implikacje w obszarze logopedii. W: Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, red. J. Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek, Lublin: Wydawnictwo Czelej, 302-317.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Zastosowanie „Profilu sprawności grafomotorycznych” w badaniach longitudinalnych. W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 249-264.

Domagała A., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 524-545.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Handwriting in the computer age. The products of graphomotor activities of children in light of experimental studies, EDULEARN17 Proceedings, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, 5543-5549.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Handwriting in the computer age. Technique of graphomotor activities in pupils beginning primary school – experimental studies, EDULEARN17 Proceedings, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, 5550-5555.

Domagała A., Mirecka U., 2017, The problems of developmental dyslexia in logopedic education in Poland, EDULEARN17 Proceedings, Barcelona, (ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Barcelona, ISBN: 978-84-697-3777; 5556-5562.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Komunikacja pisemna i jej zaburzenia w perspektywie logopedycznej. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 87-109.

Domagała A., Mirecka U., 2017, Grafomotoryka i jej zaburzenia. W: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 245-269.

Domagała A., 2016, „Księga życia” sposobem stymulowania osób starszych z otępieniem – w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i w sferze zachowań. W: Język – głos – komunikacja, T. 3, red. E. Oronowicz-Kida, A. Myszka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 48-62.

Domagała A., Mirecka U., Muzyka-Furtak E., 2016, Edukacja logopedyczna – potrzeby i preferencje zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych, Annales UMCS, „Educatio Nova”, 1, 141-160.

Domagała A., Mirecka U., Muzyka-Furtak E., 2016, Dysleksja rozwojowa – wiedza i doświadczenia własne przyszłych logopedów, Annales UMCS, „Educatio Nova”, 1, 181-193.

Domagała A., 2016, Interakcja: logopeda – pacjent z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej w sytuacji badania diagnostycznego, „Logopedia”, 45, 335-345; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2016, Interaction: Speech Therapist – Patient with a Moderate Stage of Alzheimer’s Disease, „Logopedia”, 45, 127-139  [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl].

Домагала А., Мирэцка У., 2016, Нарушения графомоторики у школьников в возрасте 7-13 лет, „Логопедия”, № 3 (13), 37-43.

Domagała A., Mirecka U., 2016, Metody diagnostyki i rehabilitacji trudności w czytaniu i pisaniu, „Nowa Audiofonologia”, 5 (2), 53-61.

Domagała A., Mirecka U., 2016, Kompetencja fonologiczna. U podstaw nabywania języka mówionego i pisanego. W: Język i wychowanie, red. E. Domagała-Zysk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 203-213.

Domagała A., 2015, Logopedic Examination of the Patient with Alzheimer’s Dementia, “Acta Neuropsychologica”, 13 (1), 11-23.

Домагала А., Мирэцка У., 2015, Типология нарушений графомоторики и её использование в дифференциальной диагностике, "Дефектология", №6, 57-63.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Słuch mowny w ujęciu logopedycznym. Definicje operacyjne, W: Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk: Harmonia Universalis, 86-96.

Domagała A., Mirecka U., 2015, „Profil sprawności grafomotorycznych” jako narzędzie diagnozy logopedycznej. W: Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, T. XII, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 291-303.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Problematyka dysgrafii w przekazie medialnym – z perspektywy własnych badań specjalistycznych nad zaburzeniami grafomotoryki w okresie rozwojowym. W: (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 135-149.

Domagała A., 2015, Rozwijanie sprawności narracyjnych u dzieci w wieku szkolnym. Modele ćwiczeń, Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: Magnanimitas 5. Vyd. 2015, 167-176.

Domagała A., 2015, Standardy postępowania logopedycznego w otępieniu alzheimerowskim. W: Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 987-1013.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej. W: Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 439-460.

Domagała A., Mirecka U., 2015, Testy przesiewowe do badania umiejętności czytania i pisania, „Nowa Audiofonologia”, 4 (4), 45-50.

Domagała A., Mirecka U., 2014/2015, Pismo i wzory literopodobne w ocenie klinicznej dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Logopedia”, 43/44, 111-120, dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2014/2015, Handwriting and Letter-Like Designs in the Clinical Assessment of Children with Multiple Disabilities, „Logopedia”, 43/44, 99-107 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl].

Domagała A., 2014/2015, Powtórzenia w wypowiedziach determinowanych gatunkowo u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia”, 43/44, 335-345; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A.,  2014/2015, Repetitions in Genre-Determined Utterances in Patients with Alzheimer’s Dementia, „Logopedia”, 43/44, 291-301 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl].

Domagała A., 2014, Memory-books w terapii logopedycznej osób z otępieniem. W: Terapia logopedyczna, red. D. Baczała, J. J. Błeszyński, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 269-285.

Domagała A., 2014, Rozpad języka w chorobie Alzheimera. Między literaturą przedmiotu a literaturą piękną – „Porządek alfabetyczny” J. J. Millása. W: Między literaturą a medycyną, T. VIII, Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, D. Piechota, Lublin: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 353-362.

Domagała A., Mirecka U., 2014, Zaburzenia pisma w chorobach neurodegeneracyjnych u osób starszych. W: Między literaturą a medycyną, T. VIII, Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, D. Piechota, Lublin: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 363-370.

Domagała A., 2014, Zachowania językowe w samoocenie pacjentów w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego, [in:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, vol. V, Hradec Kralove: Magnanimitas, 2336-2344.

Domagała A., 2013, Rejestr trudności leksykalnych u osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego, „Logopedia”, 42, 179-191; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2013, Register of lexical difficulties in patients with mild or moderate stage of Alzheimer’s dementia, “Logopedia”, 42 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl], 171-182.

Domagała A., 2013, The Relation between the Patient with Alzheimer’s Dementia and the Healthy Co-Interlocutor. From the Logopedic Perspective, [in:] INTED 2013 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candal Torres, Valencia, 1649-1654.

Domagała A., 2013, Communication with A Person of Advanced Age: Studies in A Group of Humanities Students, [in:] INTED 2013 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candal Torres, Valencia, 1680-1685.

Domagała A., 2013, Terapia pośrednia w otępieniu alzheimerowskim – bariery komunikacyjne w kontakcie z chorym, „Forum Logopedyczne”, 21, 153-159.

Domagała A., 2013, Humor jako zdolność utracona – dociekania w obszarze neurologopedii. W: Humor w perspektywie językowo-kulturowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 241-257.

Domagała A., 2013, Pętla w wypowiedziach osób z otępieniem alzheimerowskim. W: Język. Człowiek. Społeczeństwo, red. T. Woźniak, J. Panasiuk, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 337-360.

Domagała A., 2012, Symptomatologia zaburzeń grafomotoryki – uwarunkowania sytuacyjne, trudności w ocenie, „Logopedia”, 41, 153-168; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2012, Symptomatology of Graphomotor Disorders – Situational Determinants and Assessment Difficulties, “Logopedia”, 41 [edycja cyfrowa: www.logopedia. umcs.pl], 143-158.

Domagała A., 2012, Ćwiczenia w zakresie narracji w otępieniu alzheimerowskim. Problem zaburzeń pisania, „Logopedia”, 41, 169-182; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2012, Narrative Exercises in Alzheimer’s Dementia. The Problem of Writing Disorders, „Logopedia”, 41 [edycja cyfrowa: www. logopedia. umcs.pl], 159-172.

Domagała A., 2012, Mowa w demencji w samoocenie pacjentek we wczesnej i umiarkowanej fazie choroby Alzheimera, „Forum Logopedyczne”, 20, 50-55.

Domagała A., 2012, Choroba Alzheimera wyzwaniem XXI wieku – główne problemy w obszarze logopedii. W: Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika społeczna. Tematy do dyskusji na XXI wiek, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, J. Wiśniewski, Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS, 22-37.

Domagała A., Mirecka U., 2012, Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat. W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 337-345.

Domagała A., 2012, Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne. W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 257-265.

Domagała A., 2012, Postępowanie logopedyczne w otępieniu alzheimerowskim. Formy terapii. W: Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej, red. K. Kokot, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 45-65.

Domagała A., Mirecka U., 2012, Trudności grafomotoryczne. Typologia zjawisk. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 195-209.

Domagała A., Mirecka U., 2012, Słuch mowny. Kategoryzacja zjawisk. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 129-164.

Domagała A., 2012, Zaburzenia komunikacji językowej w otępieniu alzheimerowskim – typologia zjawisk w perspektywie progresywności wypowiedzi. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 625-641.

Domagała A., 2011, Otępienie alzheimerowskie – usprawnianie komunikacji językowej w relacji: opiekun – chory. W: Choroby otępienne. Teoria i praktyka, red. J. Leszek, Wrocław: Continuo, 305-320.

Domagała A., Mirecka U., 2011, Trudności grafomotoryczne ucznia wyzwaniem dla nauczyciela języka obcego, „Neofilolog”, 36, 209-221.

Domagała A., 2011, Knowledge of Rehabilitation of Patients with Alzheimer’s Dementia in University Training of Logopedists, [in:] ICERI 2011 Proceedings, ed. I. Candal Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Madrid, 4966-4973.

Domagała A., Mirecka U., 2011, Education and Rehabilitation of Patients with Neurological Conditions. Written communication disorders, [in:] ICERI 2011 Proceedings, ed. I. Candal Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Madrid, 4993-4999.

Domagała A., Mirecka U., 2010/ 2011, Diagnozowanie dysortografii u osób z zaburzeniami w sferze grafomotoryki, „Logopedia”, 39/40, 219-228; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., Mirecka U., 2010/ 2011, Diagnosing Dysorthography in Patients with Graphomotor Disorders, “Logopedia”, 39/40 [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl], 207-215.

Domagała A., 2010/ 2011, Metoda zanikających podpowiedzi w diagnozie i terapii logopedycznej w otępieniu, „Logopedia”, 39/40, 207-218; dodatkowo artykuł został opublikowany w j. angielskim:

Domagała A., 2010/ 2011, The Fading Cues Method in Logopedic Diagnosis and Therapy of Dementia Patients, “Logopedia”, 39/40 [edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl], 197-206.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Ocena sprawności grafomotorycznych uczniów szkoły podstawowej. W: Logopedia u progu XXI wieku, red. M. Młynarska, T. Smereka, seria: Mowa i myślenie, T. 3, Wrocław: Wydawnictwo Mkwadrat Maciej Młynarski, 209-215.

Domagała A., Mirecka U., 2010, Grafomotoryka a kształtowanie się sprawności ortograficznych. Problemy w edukacji szkolnej, Annales UMCS sectio FF Philologiae, XXVIII, 1, 99-111.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, „Logopedia”, 38, 215-227.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Handwriting in the computer age. Categories of description of products of graphomotor activities in children aged 7-13, [in:] INTED 2009 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candal Torres, Valencia, 2345-54.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Handwriting in the computer age. Development of graphomotor skills – a risk of dysgraphia, [in:] INTED 2009 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candal Torres, Valencia, 2338-2344.

Domagała A., Mirecka U., 2009, Ocena poziomu graficznego pisma dzieci w wieku 7-13 lat, [w:] Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, red. G. Krasowicz-Kupis, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 312-322.

Domagała A., Mirecka U., 2008, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej (Specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci), „Logopedia”, 37, 116-125.

Domagała A., 2008, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia”, 37, 297-311.

Domagała A., 2008, Lexical skills in Alzheimer’s dementia (based on the material of dialogue utterances), “Psychology of Language and Communication”, 12, 2, 89-105.

Domagała A., 2007, „Teraz i dawniej” – propozycja ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia”, 36, 239-248.

Domagała A., 2007, Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań językowych w otępieniu alzheimerowskim. W: Język. Interakcja. Zaburzenia mowy, red. T. Woźniak, A. Domagała, seria: Mowa. Teoria – Praktyka , T. 2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 55-90.

Domagała A., Mirecka U., 2007, Słuch fonemowy. Uwarunkowania komunikacji językowej. W: Język. Interakcja. Zaburzenia mowy, red. T. Woźniak, A. Domagała, seria: Mowa. Teoria – Praktyka , T. 2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 175-184.

Domagała A., Gustaw K., 2006, Program FOCUSED jako metoda usprawniania komunikacji w otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia”, 35, 91-98.

Domagała A., Długosz E., Gustaw K., 2003, Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera, „Logopedia”, 32, 245-259.

Domagała A., Mirecka U., 2002, Słuch fonemowy. W kierunku kompetencji fonologicznej. „Logopedia”, 30, 7-26.

I inne

 

Publikacje zwarte o charakterze popularnonaukowym, wdrożeniowym:

Domagała A., 2007, Choroba Alzheimera – komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów, Lublin: Wydawnictwo LSA (wyd. I; wydanie II, zmienione – Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2008).

Domagała A., Długosz-Mazur E., 2007, Teraz i dawniej. Zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera (zeszyt pierwszy: Teraz, zeszyt drugi: Dawniej), Lublin: Wydawnictwo LSA.