O nas

„Promocja nauki jest sztuką. Nie wystarczy prowadzenie badań i uzyskiwanie rezultatów. Trzeba jeszcze o tym powiedzieć, napisać, trzeba zaprezentować. Realizacja badań naukowych kojarzy się z doskonałością, wysoką jakością, dbałością o każdy szczegół. Tak samo powinniśmy podchodzić do promocji tego, co stworzymy” (Gajl i Gryzik, 2017)

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki dąży do tego, aby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej postrzegany był jako źródło informacji, opinii oraz sprawdzonych rozwiązań. 

Jesteśmy źródłem konkretnych danych, które mogą posłużyć do wdrożeń i będą zarazem impulsem do zmian. 

Zachęcamy do upowszechniania wyników prac naukowców.

Zapraszamy do współpracy przy realizowanych badaniach, jednocześnie wyjaśniając ich sens. 

Pobudzamy naukowe zainteresowania oraz pasje młodych ludzi.

Nasze cele realizujemy w szczególności poprzez:

  • popularyzację i promocję nauki oraz wyników badań naukowych, a także przedstawianie problemów nauki szerokiej publiczności (wykłady, warsztaty, zajęcia, seminaria, spotkania autorskie);
  • organizację pokazów naukowych, konkursów, turniejów, olimpiad wiedzy i wystaw;
  • promocję nauki w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na UMCS (głównie poprzez materiały wideo, podcasty oraz wywiady);
  • współpracę z jednostkami uczelni oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (w ramach realizacji promocji i popularyzacji  badań prowadzonych na UMCS);
  • promowanie osiągnięć doktorantów i studentów UMCS;
  • przygotowanie materiałów promocyjnych;
  • współpracę ze szkołami.

Zespół

mgr Barbara Uljasz

Kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki

Jestem socjolożką, ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz studium ewaluacji projektów finansowanych przez UE. Przez wiele lat pracowałam jako rzeczniczka prasowa, promując osiągniecia naukowe i dorobek zawodowy pracowników uczelni.

W swojej pracy dążę do tego, aby budować wiarygodność i poparcie dla nauki w społeczeństwie poprzez ukazanie znaczenia prowadzonych poszukiwań, pobudzać naukowe zainteresowania oraz pasje młodych ludzi, wprowadzać rezultaty badań naukowców do debaty publicznej tam, gdzie głos nauki powinien wpływać na rozumienie spraw.

Rób to, co robisz tak dobrze, by ludzie chcieli zobaczyć to ponownie i przyprowadzić swoich przyjaciół”.

Walt Disney

mgr Patryk Grzegorczyk

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie public relations. W trakcie studiów realizowałem działania mające na celu promocję organizacji naukowo-medialnej „Teatr Bohema” UMCS oraz weryfikowałem wiarygodność wypowiedzi osób publicznych w Stowarzyszeniu Demagog (współautor raportu „100 obietnic Zjednoczonej Prawicy”).

Poza pracą na rzecz popularyzacji nauki w ramach Biura Promocji i Popularyzacji Nauki angażuję się w działania na rzecz ministerialnego projektu „Stowarzyszenie nieumarłych poetów” organizowanego w księgarni Między Słowami w Lublinie, promującego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych twórczość lubelskich pisarzy i poetów.

Moje zainteresowania naukowe obejmują m.in. zarządzanie wiedzą, fact-checking, popkulturę w obszarze filmu i muzyki, perspektywy rynku edukacji, e-marketing oraz media społecznościowe.

„Nie bierz życia zbyt serio – ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz”.

Robert Baden-Powell

dr Izabela Łucjan

Socjolożka, wykładowczyni akademicka, trenerka umiejętności miękkich, job-coach, Certyfikowany Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji. Jestem autorką licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom pracy i rynku pracy. Od wielu lat współpracuję z różnymi organizacjami, realizując szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, leadershipu, komunikacji, storytellingu.

Ukończyłam studia podyplomowe: Job-Coaching – Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Coaching Kariery w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Komunikacja Społeczna – Public Relations, realizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych w Lublinie i UMCS.

„Człowiek stworzony jest po to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać”.

Blaise Pascal

mgr Beata Wielowińska-Pawlak

Absolwentka trzech kierunków studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: stosunków międzynarodowych (specjalność: pozaeuropejskie studia regionalne), dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność: komunikowanie polityczne - PR) oraz socjologii (specjalność: socjologia gospodarki i organizacji). Posiadam doświadczenie w branży szkoleniowej oraz biurze prasowym. Dążę do ciągłego rozwoju w różnych dziedzinach i nieustająco jestem ciekawa świata.

Uważam, że w obecnych czasach rozwoju technologicznego wiedza jest na wyciągnięcie ręki - to ogromny przywilej, który należy mądrze wykorzystać.

„Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie”.

Vernon Howard