Współpraca z Zespołem tworzącym Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS to przyjemność i przygoda. Państwa pomysłowość i profesjonalizm poparte entuzjastycznym zaangażowaniem w realizację projektów są nie do przecenienia! W imieniu amerykanistek z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS chcę serdecznie podziękować za współpracę przy realizacji serii „Moja Ameryka” i szczerze polecić promocyjno-popularyzatorską pomoc zespołu, szczególnie Pani mgr Barbary Uljasz i wspaniałej Beaty Pietryczuk. Ta ostatnia z wyjątkową wnikliwością i wrażliwością sondowała w rozmowach z nami nasze pasje badawcze i najnowsze trendy w studiach nad literaturą i kulturą Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy, polecamy i nie możemy się doczekać kolejnej okazji do współpracy!

Dr Edyta Frelik, Katedra Anglistyki i Amerykanistyki, UMCS


Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za pełen profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie i nieocenioną pomoc w każdej sprawie...
Współpraca z takimi osobami, to ogromny zaszczyt, czysta przyjemność i radość ze wspólnych spotkań, inicjatyw i działań uczelnianych.

Dziękujemy,

Wydział Historii i Archeologii UMCS


Wielkie dzięki dla Biura Promocji i Popularyzacji Nauki za profesjonalizm, niezwykłą kreatywność i życzliwość. W szczególności podziękowania dla Pani mgr Barbary Uljasz za  zaangażowanie i podejście pełne pasji do wszelkich realizowanych zadań! Współpraca z takimi osobami, to zaszczyt i czysta przyjemność! Jeszcze raz bardzo dziękuję i nie mogę się doczekać kolejnej okazji do współpracy.

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze, WF UMCS


W imieniu swoim oraz członków zespołu Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, współtworzących ogólnopolski konkurs języka angielskiego "Challenge Accepted", składam serdeczne podziękowania pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za partnerską współpracę przy tworzeniu sześciu edycji konkursu.

Szczególne podziękowania składam pani dr Monice Baczewskiej-Ciupak za organizację wydarzenia, zaangażowanie w akcję promocyjną, entuzjazm i profesjonalizm w działaniu oraz serce do całego przedsięwzięcia. Taka współpraca to czysta przyjemność.

mgr Maja Szafarzyńska, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS


Szanowni Państwo,

pragnę bardzo serdecznie podziękować Pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki, za starania włożone w promocję mojej współautorskiej - napisanej wraz z Prof.  Ewą Głażewską - książki Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.

Dziękuję zatem za profesjonalizm, za kreatywność, życzliwość, optymizm, z jakim Państwo zajmowaliście się  naszą monografią, dziękuję za uśmiech, a nade wszystko za empatię, czyli umiejętność popatrzenia na tę książkę z naszej perspektywy, co z pewnością nie było łatwe, któż bowiem lepiej niż sam autor zna jego dzieło. Okazuje się jednak, że, co niebywale rzadkie, a przecież bardzo cenne, mogą być inni ludzie, którzy potrafią doskonale zrozumieć czyjąś pracę. Takimi ludźmi właśnie Państwo jesteście!

Prof. dr. hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, WF UMCS


Składam serdeczne podziękowania pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za świetną organizację mojego wieczoru autorskiego, który odbył się 25 listopada 2021 r. w Chatce Żaka. Impreza została wzorcowo przygotowana i przeprowadzona, z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Jestem także wdzięczna pani Magdalenie Bis (Biuro Rzowoju Kompetencji UMCS) za znakomite prowadzenie dyskusji oraz członkom Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS za pyszny poczęstunek po spotkaniu. 

Prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny UMCS


Jako Koło Naukowe Ekonomistów UMCS podjęliśmy w listopadzie 2021 r. współpracę z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, w ramach której zorganizowaliśmy wydarzenie pt. "Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz?". Z perspektywy organizacyjnej współpraca przebiegła bardzo sprawnie, profesjonalnie i w bardzo przyjemnej atmosferze, co bezpośrednio przyczyniło się do sukcesu naszego wydarzenia. W przyszłości pokładam nadzieję na dalszą współpracę pomiędzy naszymi jednostkami.

Kamil Chmura, Prezes Koła Naukowego Ekonomistów UMCS


 

Pragnę serdecznie podziękować Pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki za wspaniałą współpracę. Wyróżnia Was ogromna chęć pomocy i wsparcia, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Wszystkie Nasze oczekiwania i prośby zostały spełnione i w pełni zrealizowane. Mam nadzieję, że w przyszłości uda Nam się podjąć jeszcze niejedną współpracę.

Karol Żuraw, Przewodniczący Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS


Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS współpracuje z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS m.in. w ramach organizacji Konkursu Językowego „Faces of America”. Wydarzenie organizowane jest z sukcesem od niespełna sześciu lat, a rokrocznie bierze w nim udział coraz więcej szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Dzięki współpracy z dr Moniką Baczewską-Ciupak, promowanie znajomości języka angielskiego oraz popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej wśród uczniów nabrało nowego znaczenia. Mamy ogromną nadzieję, że nasze wspólne przedsięwzięcie zyska w najbliższym czasie rangę jednego z największych konkursów językowych tego typu w kraju.

Mgr Magdalena Stafińska, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS


W imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS składam serdeczne podziękowania pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za ich wkład i zaangażowanie w  organizację wystawy „Barwy Arktyki – Spitsbergen” autorstwa dra hab. Piotra Zagórskiego, prof. uczelni (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii INoZŚ). Wernisaż odbywał się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie od 25 listopada 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem, a badania Arktyki zobrazowane w formie ponad dwudziestu fotografii, przyciągnęły liczne grono Lublinian. Wystawa była doskonale rozreklamowana w w różnorodnych mediach. Okazało się, że popularyzacja wiedzy o środowisku polarnym poprzez prezentację archiwalnych zdjęć ze Spitsbergenu jest oryginalnym i wartym powtórzenia pomysłem. Bardzo dziękujemy za dotychczasową, owocną współpracę i liczymy na przyszłe, wspólne, równie udane projekty.

Prof. dr hab. Irena A. Pidek, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku, WNoZiGP UMCS


Bardzo polecam współdziałanie z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Dotychczasowa współpraca, związana z przygotowaniem artykułu popularnonaukowego na temat mojej teorii rywalizacji hierarchii przebiegała bardzo sprawnie, a zaangażowanie i merytoryczne wsparcie Pracowników Biura było bardzo pomocne nie tylko w pracach redakcyjnych, ale również w wypracowaniu odpowiedniego nastawienia, przyjaznego dla czytelników. Co więcej, pozytywna energia i zachęty, jakie słyszałem skłaniają do podjęcia dużo większych wspólnych działań, co może być okazją do popularyzacji nawet trudnych zagadnień naukowych w przystępny sposób.

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS


Szkolenie zorganizowane przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS w formie warsztatów zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Pani Magdalena Bis (Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS) stworzyła wspaniałą atmosferę, przekazała nam mnóstwo bardzo potrzebnej, w naszej pracy, wiedzy oraz zmotywowała do pracy nad sobą.
 
Cokolwiek zaproponujecie w przyszłości, chętnie wezmę w tym udział.
 
Karolina Piechnik
nauczyciel wychowania fizycznego, Centrum Sportu Akademos

W działalności naukowej, oprócz pisania, publikowania opracowań jak monografie, artykuły naukowe czy uczestnictwa w konferencjach, niezwykle istotne są aspekty ich odpowiedniej promocji oraz komunikacji z potencjalnymi odbiorcami zewnętrznymi. Niekiedy „nakłady” na tego typu działania muszą być równie intensywne jak same badania i publikacje naukowe. Zyskuje na tym sam autor, Uczelnia oraz społeczeństwo mające ułatwiony dostęp do nowych treści. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym świecie, który oferuje wiele możliwości dla efektywniejszego dzielenia się wiedzą. Dlatego, bardzo ważne jest wypracowanie odpowiednich instytucji oraz relacji usprawniających ten złożony proces. W tym wypadku szczególną rolę na UMCS odgrywa Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki, którego rozwój warto wspierać, gdyż niekoniecznie wszyscy „ludzie nauki” muszą być specjalistami w tym obszarze i dlatego potrzebują wsparcia takiej instytucji.

Dr Łukasz Jasiński, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, WE UMCS


Szanowni Państwo,

w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu bardzo serdecznie dziękuję za owocną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizowaną od 2015 r. w ramach programu szkoły partnerskiej i możliwość jej kontynuacji, mimo diametralnie zmieniających się warunków i współczesnych wyzwań edukacyjnych. To dzięki wspaniałym Państwa pracownikom, kadrze naukowej i ich ogromnemu zaangażowaniu nasi uczniowie przez udział w bardzo wielu wartościowych i interesujących inicjatywach dostosowanych do naszych potrzeb, cały czas są wspierani w zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu horyzontów i w podejmowaniu decyzji wyboru ścieżki zawodowej.

Ostatnie lata sprawiły, że musieliśmy szukać nowych rozwiązań dydaktycznych i wdrożyć zdalne nauczanie, w tym zakresie współpraca z Państwem była dla nas niezmiernie cenna, dzięki ofercie nowych inicjatyw. Jakże wiele działań zostało podjętych dla popularyzacji nauki wśród naszych uczniów oraz stworzenia im możliwości rozwoju, to między innymi:
- korzystanie wielokrotnie przez uczniów z organizowanych przez uniwersytet różnorodnych warsztatów, wykładów, pokazów, seminariów, zajęć laboratoryjnych, naukowych imprez tematycznych np. Noc Biologów, GIS Day, Dni otwartych uczelni,
- zajęcia wcześniej prowadzone stacjonarnie na uczelni, obecnie drogą online,
- udział uczniów i ich sukcesy w konkursach organizowanych przez uniwersytet np. Konkurs biochemiczny, Faces of America,
- korzystanie uczniów przygotowujących się do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej z pomocy merytorycznej pracowników uczelni, m. in. uczelnia umożliwia im udział w praktycznych indywidualnych zajęciach na campusie,
- dla naszych uczniów organizowane zajęć warsztatowych i terenowych w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie oraz w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Jestem przekonana, że dalsze rozwijanie naszej współpracy dzięki otwartości, życzliwości zaangażowaniu i kreatywności pracowników Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, za co serdecznie dziękuję, będzie służyć nadal tworzeniu jak najlepszych szans edukacyjnych naszym uczniom.

Jolanta Moskwa
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu


Serdecznie dziękuję Pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za zorganizowanie spotkania autorskiego poświęconego wydanej przeze mnie książce pt. „Pacjent Zero”. Swoje słowa uznania kieruję w szczególności na ręce Pani Kierownik Biura - Barbary Uljasz, a także Pana Patryka Grzegorczyka, dzięki których profesjonalizmowi oraz empatii wieczór ten był naprawdę wyjątkowy. Pracownicy Biura to profesjonaliści, których wyróżnia nie tylko najwyższa jakość organizowanych wydarzeń, ale także sympatyczna atmosfera, otwartość, kreatywność oraz elastyczność. Z ogromną wdzięcznością i z prawdziwą przyjemnością rekomenduję współpracę z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS.

dr Ilona Dąbrowska, Katedra Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


Szanowni Państwo,

składam serdeczne podziękowania Pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za podjęte działania promocyjne w ramach wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W szczególności na wyróżnienie zasługuje Pan Patryk Grzegorczyk, który wykazał się dobrą organizacją pracy, sumiennością, profesjonalizmem i wysoką kulturą osobistą w kontaktach osobowych z pracownikami Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Mam nadzieję na współpracę przy organizacji kolejnych wydarzeń i równie duże sukcesy w przyszłości.

dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS
Dyrektor Centrum, Pełnomocnik J.M. Rektora
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Współpraca z Państwem z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki była na najwyższym poziomie. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie i pomoc, nawet jeśli moja prośba wymagała działania z dnia na dzień - za co dziękuję! W Biurze pracują osoby kompetentne i doskonale orientujące się w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych, dzięki temu wiele wydarzeń realizowanych na UMCS lub z udziałem pracowników uczelni było tak dobrze przeprowadzonych. Trzymam kciuki za ciągły rozwój jednostki i mam nadzieję na dalszą współpracę!

dr Magdalena Pataj, Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


Szanowni Państwo,

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie dla pracowników Biura Promocji i Popularyzacji UMCS, a w szczególności dla Pana Patryka Grzegorczyka za nieocenioną pomoc, życzliwość i zaangażowanie w organizację wykładów i ćwiczeń językowych na Wydziale Filologii UMCS dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku oraz za serdeczne powitanie i opiekę w trakcie warsztatów. Jeszcze raz bardzo dziękuję i liczę na dalszą owocną współpracę.

mgr Bogusława Kotwica, nauczycielka w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku


Serdecznie polecam zajęcia organizowane przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki dla Szkół Partnerskich. Wraz z klasą uczestniczyliśmy w wykładzie Doktora Mycki dotyczącego sposobów rozwiązywania zadań matematycznych. Wykład był bardzo ciekawy, inspirujący dla mnie jako nauczyciela oraz zrozumiały dla uczniów. Treści rozwijały logiczne myślenie i analizowanie różnych przypadków. Z pewnością skorzystamy ponownie z tej oferty. 

mgr Katarzyna Charytanowicz, nauczycielka i wychowawczyni w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski