Wielkie dzięki dla Biura Promocji i Popularyzacji Nauki za profesjonalizm, niezwykłą kreatywność i życzliwość. W szczególności podziękowania dla Pani mgr Barbary Uljasz za  zaangażowanie i podejście pełne pasji do wszelkich realizowanych zadań! Współpraca z takimi osobami, to zaszczyt i czysta przyjemność! Jeszcze raz bardzo dziękuję i nie mogę się doczekać kolejnej okazji do współpracy.

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze, WF UMCS


Szanowni Państwo,

pragnę bardzo serdecznie podziękować Pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki, za starania włożone w promocję mojej współautorskiej - napisanej wraz z Prof.  Ewą Głażewską - książki Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.

Dziękuję zatem za profesjonalizm, za kreatywność, życzliwość, optymizm, z jakim Państwo zajmowaliście się  naszą monografią, dziękuję za uśmiech, a nade wszystko za empatię, czyli umiejętność popatrzenia na tę książkę z naszej perspektywy, co z pewnością nie było łatwe, któż bowiem lepiej niż sam autor zna jego dzieło. Okazuje się jednak, że, co niebywale rzadkie, a przecież bardzo cenne, mogą być inni ludzie, którzy potrafią doskonale zrozumieć czyjąś pracę. Takimi ludźmi właśnie Państwo jesteście!

Łączę wyrazy szacunku i najserdeczniejsze pozdrowienia

Prof. dr. hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, WF UMCS


Składam serdeczne podziękowania pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za świetną organizację mojego wieczoru autorskiego, który odbył się 25 listopada 2021 r. w Chatce Żaka. Impreza została wzorcowo przygotowana i przeprowadzona, z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Jestem także wdzięczna pani Magdalenie Bis (Biuro Rzowoju Kompetencji UMCS) za znakomite prowadzenie dyskusji oraz członkom Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS za pyszny poczęstunek po spotkaniu. 

Prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny UMCS


Jako Koło Naukowe Ekonomistów UMCS podjęliśmy w listopadzie 2021 r. współpracę z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, w ramach której zorganizowaliśmy wydarzenie pt. "Inwestowanie, oszczędzanie, (cyber)bezpieczeństwo - dlaczego warto zainteresować się tym już teraz?". Z perspektywy organizacyjnej współpraca przebiegła bardzo sprawnie, profesjonalnie i w bardzo przyjemnej atmosferze, co bezpośrednio przyczyniło się do sukcesu naszego wydarzenia. W przyszłości pokładam nadzieję na dalszą współpracę pomiędzy naszymi jednostkami.

Pozdrawiam

Kamil Chmura, Prezes Koła Naukowego Ekonomistów UMCS


Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS współpracuje z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS m.in. w ramach organizacji Konkursu Językowego „Faces of America”. Wydarzenie organizowane jest z sukcesem od niespełna sześciu lat, a rokrocznie bierze w nim udział coraz więcej szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Dzięki współpracy z dr Moniką Baczewską-Ciupak, promowanie znajomości języka angielskiego oraz popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej wśród uczniów nabrało nowego znaczenia. Mamy ogromną nadzieję, że nasze wspólne przedsięwzięcie zyska w najbliższym czasie rangę jednego z największych konkursów językowych tego typu w kraju.

Mgr Magdalena Stafińska, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS


W imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS składam serdeczne podziękowania pracownikom Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS za ich wkład i zaangażowanie w  organizację wystawy „Barwy Arktyki – Spitsbergen” autorstwa dra hab. Piotra Zagórskiego, prof. uczelni (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii INoZŚ). Wernisaż odbywał się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie od 25 listopada 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem, a badania Arktyki zobrazowane w formie ponad dwudziestu fotografii, przyciągnęły liczne grono Lublinian. Wystawa była doskonale rozreklamowana w w różnorodnych mediach. Okazało się, że popularyzacja wiedzy o środowisku polarnym poprzez prezentację archiwalnych zdjęć ze Spitsbergenu jest oryginalnym i wartym powtórzenia pomysłem. Bardzo dziękujemy za dotychczasową, owocną współpracę i liczymy na przyszłe, wspólne, równie udane projekty.

Serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. Irena A. Pidek, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku, WNoZiGP UMCS


Bardzo polecam współdziałanie z Biurem Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Dotychczasowa współpraca, związana z przygotowaniem artykułu popularnonaukowego na temat mojej teorii rywalizacji hierarchii przebiegała bardzo sprawnie, a zaangażowanie i merytoryczne wsparcie Pracowników Biura było bardzo pomocne nie tylko w pracach redakcyjnych, ale również w wypracowaniu odpowiedniego nastawienia, przyjaznego dla czytelników. Co więcej, pozytywna energia i zachęty, jakie słyszałem skłaniają do podjęcia dużo większych wspólnych działań, co może być okazją do popularyzacji nawet trudnych zagadnień naukowych w przystępny sposób.

Łączę serdeczne ukłony

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS


Szkolenie zorganizowane przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS w formie warsztatów zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Pani Magdalena Bis (Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS) stworzyła wspaniałą atmosferę, przekazała nam mnóstwo bardzo potrzebnej, w naszej pracy, wiedzy oraz zmotywowała do pracy nad sobą.
 
Cokolwiek zaproponujecie w przyszłości, chętnie wezmę w tym udział.
 
Karolina Piechnik
nauczyciel wychowania fizycznego, Centrum Sportu Akademos

W działalności naukowej, oprócz pisania, publikowania opracowań jak monografie, artykuły naukowe czy uczestnictwa w konferencjach, niezwykle istotne są aspekty ich odpowiedniej promocji oraz komunikacji z potencjalnymi odbiorcami zewnętrznymi. Niekiedy „nakłady” na tego typu działania muszą być równie intensywne jak same badania i publikacje naukowe. Zyskuje na tym sam autor, Uczelnia oraz społeczeństwo mające ułatwiony dostęp do nowych treści. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym świecie, który oferuje wiele możliwości dla efektywniejszego dzielenia się wiedzą. Dlatego, bardzo ważne jest wypracowanie odpowiednich instytucji oraz relacji usprawniających ten złożony proces. W tym wypadku szczególną rolę na UMCS odgrywa Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki, którego rozwój warto wspierać, gdyż niekoniecznie wszyscy „ludzie nauki” muszą być specjalistami w tym obszarze i dlatego potrzebują wsparcia takiej instytucji.

Dr Łukasz Jasiński, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, WE UMCS


Szanowni Państwo,

w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu bardzo serdecznie dziękuję za owocną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizowaną od 2015 r. w ramach programu szkoły partnerskiej i możliwość jej kontynuacji, mimo diametralnie zmieniających się warunków i współczesnych wyzwań edukacyjnych. To dzięki wspaniałym Państwa pracownikom, kadrze naukowej i ich ogromnemu zaangażowaniu nasi uczniowie przez udział w bardzo wielu wartościowych i interesujących inicjatywach dostosowanych do naszych potrzeb, cały czas są wspierani w zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu horyzontów i w podejmowaniu decyzji wyboru ścieżki zawodowej.

Ostatnie lata sprawiły, że musieliśmy szukać nowych rozwiązań dydaktycznych i wdrożyć zdalne nauczanie, w tym zakresie współpraca z Państwem była dla nas niezmiernie cenna, dzięki ofercie nowych inicjatyw. Jakże wiele działań zostało podjętych dla popularyzacji nauki wśród naszych uczniów oraz stworzenia im możliwości rozwoju, to między innymi:
- korzystanie wielokrotnie przez uczniów z organizowanych przez uniwersytet różnorodnych warsztatów, wykładów, pokazów, seminariów, zajęć laboratoryjnych, naukowych imprez tematycznych np. Noc Biologów, GIS Day, Dni otwartych uczelni,
- zajęcia wcześniej prowadzone stacjonarnie na uczelni, obecnie drogą online,
- udział uczniów i ich sukcesy w konkursach organizowanych przez uniwersytet np. Konkurs biochemiczny, Faces of America,
- korzystanie uczniów przygotowujących się do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej z pomocy merytorycznej pracowników uczelni, m. in. uczelnia umożliwia im udział w praktycznych indywidualnych zajęciach na campusie,
- dla naszych uczniów organizowane zajęć warsztatowych i terenowych w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie oraz w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Jestem przekonana, że dalsze rozwijanie naszej współpracy dzięki otwartości, życzliwości zaangażowaniu i kreatywności pracowników Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, za co serdecznie dziękuję, będzie służyć nadal tworzeniu jak najlepszych szans edukacyjnych naszym uczniom.

Łączę wyrazy szacunku

Jolanta Moskwa
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu