Steganografia

Oferta dotyczy usługi steganografii, której celem  jest ukrycie wrażliwych informacji w zbiorze danych niewymagających ochrony w taki sposób, aby osoba postronna nie była w stanie wykryć ich istnienia. Nośnikami informacji są najczęściej pliki graficzne (BMP, JPEG, GIF itp.), dźwiękowe (MP3, WAVE), video (AVI), pliki HTML, a nawet nagłówki pakietów protokołów komunikacyjnych czy też ich zależności czasowe (uzyskanie określonych opóźnień w reakcji na ustalone zdarzenie, celowo opóźnione pakiety). Metody substytucji polegają na zmianie tych bitów nośnika, które nie przenoszą istotnej informacji. Dzięki temu wprowadzone zmiany są praktycznie niezauważalne. Metody te są nazywane również metodami ukrywania informacji w szumie.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl