Sieci sensoryczne

Oferta dotyczy utworzenia sieci, złożonych z wielu urządzeń rozmieszczonych na pewnym terenie w celu realizacji jednego wspólnego zadania. Sieci takie, ze względu na ulokowanie ich elementów w terenie, są narażone na wiele różnych zagrożeń, które mogą być wynikiem świadomych akcji ludzi, takich jak podszywanie się pod użytkownika czy ataki terrorystyczne, ale także mogą być rezultatem różnorakich zakłóceń środowiskowych, na przykład burza lub silny wiatr. Sieci sensoryczne w większości zastosowań mają ograniczone zasoby energii i możliwości obliczeniowe węzłów w porównaniu z kablowymi sieciami informatycznymi. Jednak ze względu na wygodę stosowania takiego rozwiązania, sieci te cieszą się dużym zainteresowaniem i ważne jest aby instalacja była na najwyższym poziomie.  Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności, obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia powietrza) w różnych miejscach.  Aktualnie sieci sensoryczne mają coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach).

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl