Zalogowanie się do systemu SAP jest możliwe wyłącznie po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i aktualnego hasła na stronie https://samoobsluga.umcs.pl (dla modułu Samoobsługi Pracowniczej i części procesów Kadrowo-Płacowych), https://sapweb.umcs.pl (dla procesów związanych z akceptacją faktur oraz delegacji) lub w aplikacji dedykowanego klienta SAP (SAP Logon), zainstalowanej na komputerze pracownika (dla zaawansowanych procesów).

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika tworzona jest na podstawie nazwiska i pierwszej litery imienia pracownika (np. Jan Kowalski – nazwa użytkownika kowalskij). Maksymalna długość loginu to 12. znaków. W przypadku dłuższych nazw, nazwa użytkownika będzie skracana (np. Dzięgielewska Małgorzata – nazwa użytkownika dziegielewsk). Przy nazwiskach dwuczłonowych brany pod uwagę będzie wyłącznie drugi człon nazwiska (np. Małgorzata Kowalska-Janicka- nazwa użytkownika janickam). Gdy domyślny login użytkownika jest już zajęty, konto zakładane jest w porozumieniu z Administratorem Basis – kontakt: sapbasis@mail.umcs.pl.

Hasło

Hasło do systemu musi składać się z minimum 8 znaków, małych i wielkich liter, przynajmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych na UMCS, hasło powinno być zmieniane minimum raz na 30 dni, a jego ujawnienie lub przekazanie osobom postronnym jest zakazane.

Uwaga! System SAP zapamiętuje historię haseł. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

System automatycznie wysyła informacje dotyczące pracownika na jego służbowy adres e-mail w domenach UMCS. Osoby, które nie posiadają służbowych skrzynek e-mail lub nie otrzymują powiadomień z systemu, proszone są o kontakt z LubMAN UMCS na adres: sapbasis@mail.umcs.pl.

Przypominamy! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 13/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. pracownicy Uniwersytetu mają obowiązek posiadania służbowego konta e-mail.


Ewentualne problemy z logowaniem
prosimy zgłaszać mailowo na adres
sapbasis@mail.umcs.pl lub telefonicznie - nr tel. +48 (81) 537 26 04.