Podstawowe informacje

Samoobsługa pracownicza

Każdy pracownik UMCS posiada konto i dostęp do Samoobsługi Pracowniczej – podstawowego modułu SAP, który umożliwia między innymi:

  • weryfikację poprawności danych osobowych,
  • planowanie urlopów i składanie wniosków urlopowych,
  • przeglądanie danych związanych z wynagrodzeniem,
  • śledzenie informacji dotyczących rozwoju zawodowego.

Konto jest zakładane automatycznie każdemu pracownikowi, który rozpoczyna pracę na Uczelni.

Aby skorzystać z modułu Samoobsługi Pracowniczej wystarczy wejść na stronę internetową http://samoobsluga.umcs.pl i zalogować się przy pomocy indywidualnej nazwy użytkownika oraz hasła.

Jeżeli nie znasz lub zapomniałeś nazwę użytkownika lub hasło, skontaktuj się z administratorami systemu na adres: sapbasis@mail.umcs.pl.

Moduły specjalistyczne

Podstawowe konta w systemie SAP mogą zostać rozszerzone o dostęp do modułów specjalistycznych, gdy wymaga tego charakter pracy użytkownika. Dodatkowe uprawnienia nadawane są na pisemny wniosek administratorów merytorycznych.

Dostęp do zaawansowanych opcji systemu SAP, za wyjątkiem Samoobsługi Pracowniczej oraz części procesów Kadrowo-Płacowych (dostępnych przez stronę http://samoobsluga.umcs.pl), wymaga zainstalowania na komputerach pracowników aplikacji Klienta SAP (SAP Logon). Za instalację aplikacji odpowiada LubMAN UMCS – kontakt na adres: sapbasis@mail.umcs.pl

Kwestie szczególnych uprawnień do SAP reguluje Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora UMCS z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zapewnienia właściwej ochrony oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w chronionej sieci informatycznej UMCS

Informacje o zdalnym dostępie do sieci (VPN)