Podstawowe informacje

SAMOOBSŁUGA PRACOWNICZA

Każdy pracownik UMCS posiada konto i dostęp do Samoobsługi Pracowniczej – podstawowego modułu SAP, który umożliwia między innymi:

  • weryfikację poprawności danych osobowych,
  • planowanie urlopów i składanie wniosków urlopowych,
  • przeglądanie danych związanych z wynagrodzeniem,
  • śledzenie informacji dotyczących rozwoju zawodowego.

Konto jest zakładane automatycznie każdemu pracownikowi, który rozpoczyna pracę na Uczelni.

Aby skorzystać z modułu Samoobsługi Pracowniczej wystarczy wejść na stronę internetową http://samoobsluga.umcs.pl i zalogować się przy pomocy indywidualnej nazwy użytkownika oraz hasła.

Jeżeli nie znasz lub zapomniałeś nazwę użytkownika lub hasło, skontaktuj się z administratorami systemu: sapbasis@poczta.umcs.lublin.pl.

 

MODUŁY SPECJALISTYCZNE

Podstawowe konta w systemie SAP mogą zostać rozszerzone o dostęp do modułów specjalistycznych, gdy wymaga tego charakter pracy użytkownika. Dodatkowe uprawnienia nadawane są na pisemny wniosek administratorów merytorycznych:

Dostęp do zaawansowanych opcji systemu SAP, za wyjątkiem Samoobsługi Pracowniczej oraz części procesów Kadrowo-Płacowych (dostępnych przez stronę http://samoobsluga.umcs.pl), wymaga zainstalowania na komputerach pracowników aplikacji Klienta SAP (SAP Logon). Za instalację aplikacji odpowiada Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS – kontakt: sapbasis@poczta.umcs.lublin.pl.

Informacje o zdalnym dostępie do sieci (VPN)