Moduł Gospodarki Materiałowej i Zamówień Publicznych

Akceptacja wniosku zak. UMCS w SAP Fiori:

Moduł Kadrowo-Płacowy
Moduł Samoobsługi Pracowniczej

Instrukcje stanowiskowe dotyczące obsługi procesów realizowanych w ramach obowiązków służbowych pracownika w systemie SAP dla modułów Kadrowo-Płacowego, Delegacji Służbowych i Samoobsługi Pracowniczej dostępne są pod adresem: www.szkoleniesap.umcs.pl.

Wszystkie udostępniane dokumenty są zabezpieczone hasłem, które uprawniony użytkownik otrzymuje od Administratora modułowego.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami szczegółowymi:

Pozostałe moduły

W przypadku pozostałych obszarów instrukcji udzielają administratorzy modułowi.