MODUŁ KADROWO-PŁACOWY
MODUŁ SAMOOBSŁUGI PRACOWNICZEJ

Instrukcje stanowiskowe dotyczące obsługi procesów realizowanych w ramach obowiązków służbowych pracownika w systemie SAP dla modułów Kadrowo-Płacowego, Delegacji Służbowych i Samoobsługi Pracowniczej dostępne są pod adresem: www.szkoleniesap.umcs.pl.

Wszystkie udostępniane dokumenty są zabezpieczone hasłem, które uprawniony użytkownik otrzymuje od Administratora modułowego.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami szczegółowymi:

POZOSTAŁE MODUŁY

W przypadku pozostałych obszarów instrukcji udzielają administratorzy modułowi: