SAP jest zaawansowanym systemem informatycznym klasy ERP, który umożliwia wielopłaszczyznową obsługę instytucji i przedsiębiorstw. Ma budowę modułową – składa się z wielu różnorodnych aplikacji, które pozwalają efektywnie zarządzać takimi obszarami działalności organizacji, jak np. obszar kadr, płac czy kontrolingu.

 

 

 

SAP NA UMCS

Pierwszy etap wdrożenia SAP na UMCS rozpoczął się w 2006 r. i dotyczył wprowadzenia modułów: Finansowego, Kontrolingowego, Ewidencji Majątku, Sprzedaży oraz Magazynu. Ich start nastąpił w roku 2008. Drugi etap, realizowany w ramach projektu „Nowoczesny Model Zarządzania w UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozpoczął się w roku 2012. Obejmuje obszary: Kadrowo-Płacowy, Samoobsługi Pracowniczej, Delegacji Służbowych, Zarządzania Majątkiem, Obsługi Badań Naukowych z Bazą Ekspertów oraz Kontrolingu Finansowego Projektów. W sierpniu 2013 r. zakończono uruchamianie 3 pierwszych modułów, zaś w czerwcu 2014 r. pozostałych. W najbliższej przyszłości planowane jest zrealizowanie trzeciego i zarazem ostatniego etapu wdrożenia, uzupełniającego dotychczasowy system o dodatkowe elementy integrujące i raportujące.