Rekrutacja dla studentów/ek kierunku Turystyka i Rekreacja

Serdecznie zapraszamy studentów/tki II r. studiów stacjonarnych I st. Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kierunek Turystyka i Rekreacja do wzięcia udziału w II edycji projektu pn. „Uniwersalność +”. LIMIT MIEJSC WYNOSI 30 OSÓB.

Do zaoferowania mamy Państwu:

1) Wykład pn. Oczekiwania i bariery osób o specjalnych potrzebach a dostępność usług turystycznych w wymiarze 15 godz. dydaktycznych;

2) Spotkanie konsultacyjne z osobami o specjalnych potrzebach (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi, kobiety ciężarne, itd. ) w wymiarze 2 godz. dydaktyczne;

3) Warsztaty symulacyjne z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów w wymiarze 5 godz. dydaktycznych;

4) Zajęcia terenowe pn. Turysta o specjalnych potrzebach w przestrzeni turystycznej w wymiarze 15 godz. dydaktycznych;

5) Wyjazd studyjny (2-3 dni) pn. Organizacja turystyki a specjalne potrzeby klientów;

6) Warsztaty projektowe pn. Projektowanie uniwersalne w turystyce w wymiarze 15 godz. dydaktycznych obejmujących.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

 

 

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2022