Reklama w historycznej przestrzeni miasta - relacja

W poniedziałek 3 marca 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna Studencka Debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gościem specjalnym debaty „Reklama w historycznej przestrzeni miasta” był dr Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków. W debacie uczestniczył także Radny Rady Miasta Lublin Michał Krawczyk oraz studenci UMCS, KUL i UP.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom działań podejmowanych w ramach projektu HerMan (Heritage Management), realizowanego przez UML, m.in. przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i wizualnemu, jaki wprowadzają reklamy na terenie Śródmieścia Lublina. Problem ten jest bardzo złożony, a zabytkowe elewacje kamienic coraz częściej znikają pod naporem reklam. Wprawdzie miasto pełni różne funkcje, w tym nośnika informacji, ale powinniśmy tak kształtować otaczającą nas przestrzeń, aby była przyjazna dla mieszkańców. Wszelkie działania, w tym informacyjno-promocyjne, powinny być podejmowane w imię zasady zachowania ładu przestrzennego.

Niestety jest to często przesłanka nieistotna dla przedsiębiorców czy osób prywatnych, których interesuje jedynie zysk komercyjny pozyskiwany z reklam, zwłaszcza w dużej skali. W kilku miastach polskich (m.in. w śródmieściu Krakowa) władze poradziły sobie z problemem chaosu reklamowego. Jednym ze sposobów jest utworzenie na danym obszarze parku kulturowego. Takie starania są podejmowane także w Lublinie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, który dąży do utworzenia parku kulturowego w obrębie Starego Miasta oraz części Śródmieścia, objętych ochroną w ramach Pomnika Historii. Podczas prezentacji dr Hubert Mącik przedstawił też zasady lokalizacji reklam i podał przykłady pozytywnych zmian. Na koniec prelegent poinformował, że w najbliższych miesiącach w ramach projektu HerMan planowane jest wydanie skryptu zawierającego określenie zasad użytkowania przestrzeni publicznych w zabytkowych obszarach Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji szyldów i reklam.

W trakcie dyskusji pojawiła się inicjatywa edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury przestrzeni, ładu przestrzennego oraz tożsamości lokalnej. Podkreślano, że podejmując decyzje o umieszczeniu reklamy w historycznej przestrzeni miasta, trzeba uwzględnić kilka ważnych zasad, które mają wpływ na atrakcyjność miejsca. O tym, jak ważnym zagadnieniem staje się ład wizualny świadczy fakt, że coraz więcej ludzi negatywnie reaguje na kolorowe bilbordy zaburzające wizualnie przestrzeń, zwłaszcza zabytkową. Dzięki inicjatywie MKZ w Lublinie zlikwidowano wiele krzykliwych wielkoformatowych reklam, a ich miejsce zastąpiły mniejsze, dostosowane do formy architektonicznej budowli.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw., oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty
Fot. Krzysztof Czerwiński

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2014