Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku

Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany z inicjatywy Zarządu Fundacji „Podaj dłoń” w 2012 r. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

Słuchacze HUTW mogą wziąć udział m.in. w zajęciach wokalnych, kursach komputerowych, lektoratach z języków obcych, warsztatach plastycznych, wykładach o tematyce ogólnej i specjalistycznej.

Patronem naukowym HUTW jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W gronie jego partnerów znajdują się ponadto: Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów z Hrubieszowa, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu - Filia w Hrubieszowie oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej informacji o ofercie Hrubieszowskiego Uniwersytetu III Wieku można znaleźć na stronie internetowej: www.podajdlon.saak.org.pl.

Kontakt:
Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Biuro Organizatora - Fundacja PODAJ DŁOŃ
ul. 3 Maja 37
22-500 Hrubieszów
tel. +48 (84) 696 48 80
e-mail: podaj.dlon@op.pl