Lubelski Uniwersytet III Wieku

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność 30 października 1985 r., a od 1991 r. działa pod patronatem Rektorów Lubelskich Szkół Wyższych (UMCS, KUL, UM, UP, PL).

Słuchacze LUTW mogą brać udział m.in. w:

  • wykładach audytoryjnych: wykładach ogólnych, o zdrowiu oraz o przyrodzie,
  • zajęciach zespołów edukacyjnych: zespóle wiedzy o sztuce, zespole spotkań ze sztuką, zespóle historii sztuki, zespole historycznym, zespole radiowo-literackim, zespole psychologii oraz zespóle ogrodniczym,
  • kursach komputerowych,
  • zespołach aktywności ruchowej,
  • lektoraty z języków obcych.

Więcej informacji o ofercie Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku można znaleźć na stronie internetowej: www.utw.lublin.pl.

Kontakt:
Lubelski Uniwersytet III Wieku
ul. Czwartaków 15 p. 9 (DS Ikar)
20-045 Lublin
tel. + 48 (81) 537 28 65
fax: +48 (81) 537 28 65
e-mail: sekretariat.lutw@gmail.com