Przestrzeń dla ludzi - relacja z debaty

W poniedziałek 13 stycznia 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się już dziesiąta, jubileuszowa studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gościem honorowym spotkania, które odbyło się pod hasłem „Przestrzeń dla ludzi”, był Pan Marcin Skrzypek z Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, współautor Strategii Rozwoju Lublina 2020, animator kultury oraz członek Rady Kultury Przestrzeni i Forum Kultury Przestrzeni.

Poniedziałkowa debata miała szczególny charakter, bowiem była jednocześnie wydarzeniem otwierającym kampanię edukacyjną na rzecz „Miasta dla ludzi” według filozofii Jana Gehla – znanego na całym świecie duńskiego architekta i urbanisty. Wyjątkowego znaczenia spotkaniu nadał sam fakt, iż studencka debata została objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Steena Hommela – Ambasadora Królestwa Danii w Polsce.

W związku z tym ważnym dla całego miasta wydarzeniem, na debatę przybyło wielu znamienitych gości z różnych środowisk. Na spotkaniu pojawili się między innymi: p. Marta Orlikowska z Ambasady Królestwa Danii w Polsce, prof. dr hab. Marian Harasiumiuk, prof. PL. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Politechniki Lubelskiej, Jan Kamiński – przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni oraz członkowie Rady Kultury Przestrzeni, Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, Marzena Pastuszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Monika Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich ds. projektów nieinwestycyjnych, Michał Przepiórka – lubelski Oficer Rowerowy, Marta Krukowska z Rady Dzielnicy Wieniawa, Joanna Zętar z Teatru NN, Łukasz Sobótka z Radia Centrum oraz rzeźbiarze, projektanci, przedstawiciele stowarzyszeń i inni animatorzy życia kulturalnego z Lublina i Nałęczowa.

Celem spotkania było przybliżenie jego uczestnikom postaci oraz dorobku Jana Gehla. Zapoznano się z głównymi założeniami w planowaniu miast, które Jan Gehl kreuje oraz realizuje w ramach wielu projektów rewitalizacyjnych dla miast na całym świecie. W myśl swoich idei, ten wybitny architekt i urbanista zachęca do tego, aby tworzyć miasta na „ludzką skalę”, czyli takie miasta, które dostosowane są swoimi parametrami użytkowymi i gabarytowymi do naturalnych zdolności percepcji przestrzeni przez człowieka. Sugestia Gehla dla zdrowej polityki miejskiej jest dość prosta: „zróbmy wszystko, co możemy, by zachęcić ludzi do chodzenia pieszo i jeżdżenia na rowerze. To rozwiązanie najprostsze i najbardziej wydajne”. Architektowi przyświeca bowiem idea kreowania miast dla ludzi, nie zaś dla samochodów. Uważa on, że bardzo rozległe przestrzenie zajmowane przez trakty komunikacyjne oraz zaparkowane samochody powinny być przeznaczone na przyjazne ludziom przestrzenie publiczne, zachęcające do spotkań i zacieśniania więzi międzyludzkich. Jan Gehl apeluje o spoglądanie na architekturę miejską z punktu widzenia człowieka nie zaś z punktu widzenia obserwatora znajdującego się w przestrzeni ponad miastem.

W dyskusji na temat Lublina nie zabrakło zarówno dobrych przykładów jak i sugestii dotyczących potencjalnych działań na rzecz zmiany sposobu powszechnego postrzegania przestrzeni przez mieszkańców i władze miasta oraz gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. W czasie wystąpienia i dyskusji wielokrotnie podkreślono, że promowanie filozofii tego znamienitego architekta w Lublinie jest szczególnie istotne, gdyż jego idee są bardzo bliskie lubelskim wartościom kultury przestrzeni oraz wpisują się doskonale w główne cele i założenia Strategii Rozwoju Lublina 2020. Rozpowszechnianie dorobku Gehla wśród mieszkańców Lublina, w tym też studentów, z pewnością umocni pozytywne postawy wobec przestrzeni, co w przyszłości może zaowocować tworzeniem lepszych warunków życia w mieście.

Studencka debata, pełna niezwykle cennych głosów i komentarzy, była doskonałą inauguracją cyklu wydarzeń odbywających się w 2014 roku w Lublinie pod hasłem „Rok Jana Gehla”.

Debata odbywa się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw. oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy debaty
Fot. Krzysztof Czerwiński

    Aktualności

    Data dodania
    15 stycznia 2014