Program konferencji

Rynek pracy dla młodych
czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy,
ale baliście się zapytać

Lublin, 17 października 2014

9:30-10:00
10:00-11:00

Rejestracja
Sesja Otwierająca


Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

 11:00-12:30

Sesja Plenarna Możliwości wspierania zatrudnienia wśród młodzieży

Gwarancje dla młodzieży, Funkcjonowanie i najnowsze zmiany w Europejskiej Sieci Ofert Pracy EURES
Bartosz Otachel, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Działania WUP w Lublinie w zakresie wspierania zatrudnienia osób młodych
Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako narzędzie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) - wsparcie dla młodzieży w KPRES
Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Działania UMCS w zakresie wspierania zatrudnienia młodzieży
Marzena Bichta, Biuro Karier UMCS

 12:30-13:00 Pytania i odpowiedzi
 13:00-13:30 Przerwa kawowa
 13:30-15:00 Sesja Panelowa Jak zwiększyć szanse osób młodych na rynku pracy

Wolontariat Europejski
Anna Radwań, Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Mikropożyczki i wsparcie Aniołów Biznesu
Andrzej Kidyba (tbc), Prezes Lubelskiej Fundacja Rozwoju

Na co stawiają Pracodawcy?
Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan"

Jak założyć własną firmę
Piotr Nizioł, Prezes Zarządu Inkubator Przedsiębiorczości

Staże w Instytucjach Europejskich
Aleksandra Ciszewska, Akredytowany Asystent w Parlamencie Europejskim

 15:30-15:40

Zakończenie konferencji

Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 15:40-16:40

Lunch, możliwość odwiedzenia stoisk

 related  Program konferencji