O konferencji

Konferencja "Rynek pracy dla Młodych, czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście się zapytać"

Sytuacja osób młodych na rynku pracy jest bez wątpienia jednym z największych współczesnych problemów i zarazem wyzwań. W maju 2014 ponad 5 milionów młodych Europejczyków pozostawało bez pracy, co oznacza, że bezrobocie wśród młodzieży utrzymywało się średnio na poziomie 22,2%, a w niektórych krajach, takich jak Hiszpania czy Grecja, przekraczało nawet 50%.

Zarówno na poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej powstało już wiele inicjatyw mających na celu pomoc osobom młodym na rynku pracy. Są to dobre pomysły, ale aby sprawnie funkcjonowały, młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak z nich korzystać. Właśnie dlatego Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisław Michałowski zdecydowali się na organizację konferencji "Rynek pracy dla Młodych, czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście się zapytać", która odbędzie się 17 października 2014 w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konferencja będzie doskonałą okazją do przedstawienia inicjatyw na poziomie europejskim i krajowym, nakierowanym na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, urzędów pracy oraz ekspertami w dziedzinie zatrudnienia omawiać będziemy m.in. programy przygotowane przez Komisję Europejską, Ministerstwo Pracy czy Urzędy Pracy, mające na celu pomoc osobom młodym w znalezieniu zatrudnienia. Podpowiemy też, jak założyć własną firmę oraz przedstawimy możliwości odbycia interesujących praktyk, staży, wolontariatu i szkoleń. Konferencja będzie również okazją do szerokiej wymiany poglądów pomiędzy decydentami na rynku zatrudnia oraz młodymi ludźmi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: studentów, absolwentów, uczniów, przedstawicieli samorządów, służb zatrudnienia, firm rekrutacyjnych i organizacji pozarządowych do udziału w tym wydarzeniu!

17 października, godzina 9:30, aula Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 5.