Ze strony Biura Krzysztofa Hetmana:

Katarzyna Dubicka
tel. kom.: 501 395 959
biuro@krzysztofhetman.pl


Ze strony Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

Marcin Gołębiowski
tel. kom.: 608 384 988
marcin.golebiowski@poczta.umcs.lublin.pl