Prezentacja projektu na konferencji

Tematyka projektu została zaprezentowana – w formie posteru - podczas konferencji BADANIA ARCHEOLOGICZNE W POLSCE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ BIAŁORUSI I UKRAINIE w ROKU 2018, która odbyła się w Lublinie w dniach 25-26.04.2019 r.

    Aktualności

    Autor
    Halina Taras
    Data dodania
    21 maja 2019