Ostatnia aktualizacja
27.03.2020

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych

W tym miejscu możesz pobrać plan zamówień publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - dokument zawierający szczegółowe informacje o planowanych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, które będą realizowane w danym roku kalendarzowym.