O studiach

Kierunek Kreatywności i projektowania społecznego (ang. Creativity and Social Design) wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rozwojowym współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, innowacji oraz kreatywności.

Celem planowanych studiów jest wykształcenie absolwentów dysponujących poszerzoną wiedzą społeczną i humanistyczną w zakresie kreatywności oraz projektowania społecznego, wyposażonych w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania niezbędne w procesie zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi w różnych obszarach gospodarki i rynku pracy.

Posiadanie takiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych jest warunkiem kreatywnego inicjowania oraz zaangażowanej i efektywnej partycypacji w różnorodnych działaniach społecznych w dziedzinie gospodarki, polityki oraz kultury.