Co po studiach

Kierunek Kreatywność i projektowanie społeczne:

 • przygotowuje do pracy w gospodarce opartej na wiedzy, kreatywności i innowacjach oraz projektach;

 • zapewnia możliwość przystąpienia i uzyskania certyfikatu International Project Management Association Polska z zakresu zarządzania projektami i menadżera projektów;

 • oferuje przygotowanie (szkolenie podstawowe) do dalszego kształcenia w zakresie mediacji i negocjacji w Polskim Centrum Mediacji;

 • oferuje udział w wybranych fakultetach sprecyzowanych na konkretne umiejętność w zakresie zarządzania projektami oraz komunikacji;

 • umożliwia rozwój umiejętności pracy w zespołach, kompetencji biznesowych, komunikacyjnych, marketingowych i diagnostycznych;

 • umożliwia przygotowanie pracy magisterskiej w połączeniu ze środowiskiem biznesowym.

Oferuje możliwości współpracy z innymi podmiotami i ośrodkami szkoleniowymi, gospodarczymi i publicznymi zarówno w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu np.: Urząd Marszałkowski, Polskie Centrum Mediacji, Centrum Transferu Wiedzy, Inkubatory Przedsiębiorczości.

Co po studiach?

Po studiach absolwent kierunku Kreatywność i projektowanie społeczne jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:

 • administracji rządowej

 • instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych

 • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

 • podmiotach gospodarczych i usługowych

 • sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje)

 • jako menedżer własnej firmy lub innej organizacji czy przedsiębiorstwa