Neuroinformatyka i Inżynieria Biomedyczna

Oferta dotyczy badań z wykorzystaniem laboratorium elekroencefalograficznego. Elektroencefalografia, mimo, że znana od przeszło stu lat, dopiero od dekady stała się ważnym narzędziem w psychologii eksperymentalnej, neurofizjologii i medycynie. Algorytmy lokalizacji źródeł umożliwiają bowiem prowadzenie pomiarów o charakterze ilościowym ze wskazaniem konkretnych ośrodków korowych zaangażowanych w procesy poznawcze, o charakterze kognitywnym, a dzięki stacji fotogrametrycznej uczelnia dysponuje możliwością skutecznego neuroobrazowania aktywności mózgu z rozdzielczością zbliżoną do tomografii komputerowej. Przy doskonałej rozdzielczości czasowej i zadowalającej przestrzennej – elektroencefalografia stanowić może narzędzie co najmniej konkurencyjne, a częstokroć lepsze od rezonansu magnetycznego, przede wszystkim ze względu na swoją nieinwazyjność i relatywnie niski koszt przeprowadzenia badania. Do tej pory prowadzono badania osób chorych psychicznie oraz z zaburzeniami, aby w porównaniu z grupą kontrolną wykazać ośrodki mózgowe nadaktywne w przypadku niektórych zaburzeń. Opublikowano szereg prac, które weryfikują stawiane w badaniach hipotezy, a wypracowana metodologia umożliwia zastosowanie takiego samego podejścia w innych badaniach wymagających rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu.

Naukowcy z Instytutu Informatyki UMCS mogą wykazać w mózgu ośrodki zaangażowane w podejmowanie decyzji w sytuacjach, gdy decyzja ta uwarunkowana jest formą oraz treścią konkretnego przekazu. Badania takie mogą znaleźć potencjalne zastosowania w wielu dziedzinach gospodarki, wszędzie tam, gdzie chcemy zmierzyć aktywność kory mózgu przy podejmowaniu decyzji kontrowersyjnych, w neuromarketingu, w szeroko rozumianej informatyce społecznej.

W zakresie superobliczeń naukowcy UMCS posiadają doświadczenie w obszarach modelowania wielkich sieci neuronów biologicznych, uwspółbierzniania algorytmów analizy sygnału EEG oraz modelowania efektów temperaturowych na synapsach.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl