Modelowanie i symulacje komputerowe

Oferta dotyczy badań, które skupiają się wokół problemów związanych z programowaniem równoległym. W szczególności badane są procesy fizyczne związane z modelowaniem i symulacją źródeł jonów, w tym źródeł laserowych. Odrębną gałąź badań stanowią metody spekulatywnego zrównoleglania obliczeń i ich zastosowanie w symulacjach komputerowych.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl