Metody sztucznej inteligencji

Oferta dotyczy wykonania takich usług jak:

  • Badanie bezpieczeństwa usług i aplikacji internetowych metodami sztucznej inteligencji - Badania te polegają na wykrywaniu anomalii w automatycznie gromadzonych charakterystykach ruchu sieciowego (zbieranych i analizowanych zarówno na poziomie składowych nagłówka jak danych), które mogą przyczynić się do wykrywania złośliwego oprogramowania. Celem badań jest z jednej strony opracowanie narzędzi, pozwalających na gromadzenie w odpowiedni sposób danych, z drugiej zaś przetestowanie technik uczenia maszynowego, analizy Big Data jak i sztucznych sieci neuronowych pod kątem ich przydatności w celu wczesnej detekcji potencjalnych zagrożeń. Badania te są wyjątkowo istotne dla aplikacji, przetwarzających dane wrażliwe i istotne – bankowe, finansowe, zdrowotne itp.
  • Analiza i przewidywanie ataków (zwłaszcza typu Denial of Service) na sieci teleinformatyczne metodami sztucznej inteligencji - Badania w tym kierunku wynikają z potrzeby przeciwdziałania coraz bardziej wyrafino­wanym metodom, stosowanym przez cyberprzestępców w atakach na infrastrukturę sieciową, a co za tym idzie opracowywania równie inteligentnych (opartych na różnorodnych technikach uczenia maszynowego, w tym głębokiego) systemów ich wykrywania i przeciwdziałania im.
  • Prognozowanie własności jąder atomowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych - Badania dotyczą możliwości zastosowania różnego rodzaju sztucznych sieci neuronowych (w tym głębokich) do przewidywania własności jąder atomowych, należących do ogólnie rozumianego obszaru terra incognita, tzn. takich, których własności (masy, energie wiązania, energie separacji protonów i neutronów, ciepła różnorodnych reakcji, itp.) nie są znane lub jedynie oszacowane innymi metodami lub modelami. Oczekuje się, że może to pozwolić na przewidzenie obszarów tablicy nuklidów, w których właściwości jąder odbiegają od otaczającego tła (tzw. wysp stabilności), uzyskanie przewidywań z dziedziny badań astrofizycznych i kosmologii itp.
  • Wykrywanie wzorców zachowań dynamicznych systemów
  • Moduł Inteligentnego przewidywania zawartości dokumentów WWW
  • Automatyczna ekstrakcja słów kluczowych z dokumentów WWW

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl